Blog

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Sytuacja z pandemią zaczyna budzić coraz większe emocje i wywołuje kolejne podziały społeczne. Często mamy wrażenie że podziały te robione są w sposób sztuczny, aby łatwiej było kontrolować skłócone społeczeństwo. Warto wyrobić sobie własne zdanie w tych kwestiach a jak sądzę najlepszą metodą może być odpowiedzenie sobie na pytania, które z natury wzbudzają pewne wątpliwości. Mamy nadzieję że ta formuła [pomożezrozumiećCi czytelniku co się dzieje z pandemią i jak funkcjonuje ona w stworzonej nam przez media rzeczywistości:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

OBSERWACJA

 Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego po badaniu wymazu z nosa w kierunku choroby koronawirusowej 2019

W marcu 2020 r.koronawirus 2019 (COVID-19) pojawił się jako globalna pandemia. Badanie na obecność aktywnej, ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej zakażenia koronawirusem 2 (SARS-CoV-2) jest jednym z filarów odpowiedzi globalnej. 1 W szczególności wymazy z nosogardła, przedniego nosa i śródmózgowia są 3 z 5 metod wstępnego pobierania próbek diagnostycznych zalecanych przez amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2 Jednak powikłania związane z badaniem wymazów z nosa nie są dobrze scharakteryzowane. Zgodnie z naszą wiedzą opisujemy pierwszy przypadek wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF) po badaniu nosa w kierunku COVID-19.

Opis przypadku | Kobieta po czterdziestce cierpiała na jednostronny wyciek krwawienia, metaliczny posmak, ból głowy, sztywność karku i fosfobię. Pacjent niedawno ukończył badanie nosowe COVID-19 pod kątem planowej operacji przepukliny. Wkrótce potem wystąpił jednostronny wyciek z nosa, ból głowy i wymioty. W wywiadzie chorobowym pacjentki stwierdzono

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Komunikat specjalny  27 listopada  2013

Deklaracja Światowego Stowarzyszenia Lekarzy z Helsinek

 
Preambuła

1. Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (WMA) opracowało Deklarację Helsińską jako deklarację zasad etycznych dotyczących badań medycznych z udziałem ludzi, w tym badań nad możliwymi do zidentyfikowania materiałami ludzkimi i danymi.

Deklarację należy czytać jako całość, a każdy z jej ustępów składowych należy stosować z uwzględnieniem wszystkich innych odpowiednich ustępów.

2. Zgodnie z mandatem WMA, Deklaracja skierowana jest przede wszystkim do lekarzy. WMA zachęca innych, którzy są zaangażowani w badania medyczne z udziałem ludzi, do przyjęcia tych zasad.

O Społecznej Komisji Śledczej

Powstaje jako oczekiwanie społeczne i z inicjatywy wielu środowisk, zainteresowanych wyjaśnieniem sprawy pandemii i działań rządu i środowisk medycznych i naukowych. Zbyt wiele wydarzeń i działań budzi wątpliwości, nie tylko w zakresie zapobiegania , skutecznych procedur medycznych, badań naukowych, podstaw wyliczania przypadków chorobowych i śmierci związanych z Covid19.