Blog

Pandemia w pytaniach i odpowiedziach

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Sytuacja z pandemią zaczyna budzić coraz większe emocje i wywołuje kolejne podziały społeczne. Często mamy wrażenie że podziały te robione są w sposób sztuczny, aby łatwiej było kontrolować skłócone społeczeństwo. Warto wyrobić sobie własne zdanie w tych kwestiach a jak sądzę najlepszą metodą może być odpowiedzenie sobie na pytania, które z natury wzbudzają pewne wątpliwości. Mamy nadzieję że ta formuła [pomożezrozumiećCi czytelniku co się dzieje z pandemią i jak funkcjonuje ona w stworzonej nam przez media rzeczywistości:

Zadajmy więc sobie pytania:

 1. Co to jest zarażony , chory i zdiagnozowany pozytywnie i wynik tej odpowiedzi porównać z tym, co przekazują media głównego ścieku.
 2. Czy zgodzisz się z tezą, że jest ogromnym kłamstwem podawanie codziennych informacji o zarażeniach, gdyż w żaden sposób wartości te nie mają związku z zarażeniami, a bezpośrednio z ilością zdiagnozowanych pozytywnie testem RT PCR?
 3. Czy wartości które podawane w mediach dotyczące codziennych zarażeń to prawda, w jaki sposób jest to mierzone, badane? Jeśli testem RT PCR, który jest absolutnie nie wiarygodny i pokazuje różne rzeczy w tym również grypę H1N1, chlamydię, dengę, pneumokoki i inne przypadki patogenów i chorób? Jego wynik jest „0” / „1” -kowy, a zależy od współczynnika CT – cykliczności pomiarów, co daje bardzo łatwo zmanipulować wynik osiągając dowolny efekt. Dodatkowy efekt to wyniki pozytywne w badaniach osób które osiągnęły odporność lub przeszły już tą bezobjawową chorobę. Nawet po 100% wyleczeniu resztki kodu RNA wirusa będą przez kilka miesięcy wykazywały wynik pozytywny u bardzo wielu osób.
 4. Od czego zależy ilość wykrytych badaniem RT PCR przypadków pozytywnych i jak ocenić wartości wynikające z umiejętności liczenia na palcach i znajomości procentów: Gdy robiono około 25 tys testów, ilość pozytywnie zdiagnozowanych wynosiła 2.2% Więc ilość „zarażonych” podawana wtedy wynosiła poniżej 1000 osób. Około 3 tygodnie temu zmieniono grupę badaną, kierując na badania testem RT PCR osoby z podejrzeniem, przez lekarzy POZ. To zdecydowanie „zagęściło” grupę badaną lekko licząc od 3 do 6 razy. Jednocześnie zwiększono ilość wykonywanych testów do ponad 80 tysięcy, a liczba ta ciągle rośnie. To z automatu daje prognozy wyników pozytywnych na poziomie 13 – 26 tysięcy pozytywnie zdiagnozowanych dziennie. I w tych wyliczeniach nie uwzględniamy osób zarażonych, tylko przyrosty wynikające ze statystycznego przeliczenia ilości testów do wyniku. W porównaniu do liczby podawanych wyników pozytywnych badań testami, można założyć że liczba ta maleje. Więc gdzie Ci nowi „zarażeni”
 5. Czy przyjęcie za odniesienie przypadków śmierci na Covid w przypadkach istnienia przewlekłych chorób współistniejących jest prawidłowe?
 6. Czy przyjęcie za punkt odniesienia w dotychczasowej praktyce śmiertelności osób które chorowały na grypę a miały choroby współistniejące – i podawanie w tych wypadkach jako przyczyny te właśnie główne choroby było prawidłowe? Zaznaczam że śmiertelność grypy w tym wypadku wzrosła by kilkadziesiąt razy bijąc na łeb obecne statystyki które i tak są większe dla grypy niż samego Covid-a...
 7. Czy naprawdę zdziwienie budzi fakt że umierają osoby w wieku powyżej średniej umieralności, i to przekraczając ją o 10-20 lat? Podawana średnia wieku osób które zmarły z powodu Covid19 łącznie z chorobami współistniejącymi to około 76 lat. Czy nie budzi Twojego zdziwienia fakt medialnego nakręcania sytuacji przypadkiem śmierci osób w wieku np. 96 lat – (fakt medialny)?
 8. Jeśli w państwie liczącym 38 mln obywateli umiera rocznie (szacuję do końca roku) 6-7 tys osób na tą chorobę, to jest to prawidłowa przyczyna niszczenia podstaw ekonomicznych państwa, jego gospodarki, generowania zadłużenia, i w perspektywie stworzenia bardzo niebezpiecznej sytuacji zabezpieczenia w podstawowe materiały do przeżycia milionów ludzi?
 9. Czy zauważasz w jakim kierunku idzie działalność państwa – ograniczanie swobód, ograniczanie wolności, możliwości pracy i działalności zarobkowej, cenzurowanie informacji i ich selektywne przekazywanie, liczne manipulacje i kłamstwa dotyczące przebiegu pandemii, ograniczanie swobody wypowiedzi itp.
 10. Czy uważasz że w wynikach podawanych wypadków śmiertelnych na Covid19 powinny być uwzględniane choroby współistniejące, szczególnie że większość z nich to przewlekłe schorzenia z którymi osoby u których wykryto Covid19 zmagały się przez wiele lat?
 11. Jak oceniasz działania rządu Szweckiego , który poszedł inną drogą i nie robi ograniczeń, zakazów nakazów i gdzie obecnie sytuacja jest wielokrotnie bardziej korzystna niż w Polsce i wszystkich krajach które wprowadziły ograniczenia? Szwecja zaliczyła w fazie pierwszej lockdownu dużą śmiertelność, ale według informacji ostatnio udostępnianych, możliwe były błędne procedury medyczne i stosowanie środków farmakologicznych o niekorzystnych efektach zdrowotnych (leki uspokakająco, przeciwbólowe).
 12. Czy nie dziwi Cię spadek śmiertelności rok do roku, który wychodzi poza wartości odchyłek statystycznych? Widoczne na wykresach dostępnych tu https://www.euromomo.eu w obecnych tygodniach trendy wskazują kierunek spadkowy, co jest sprzeczne z dotychczasowymi danymi rok do roku.
 13. Czy nie zastanawia Cię związek widocznego wzrostu zgonów ogólnych widocznych na wszystkich wykresach na wskazanej powyżej stronie z datą ogłoszenia lockdown1 i zablokowania dostępu do służby zdrowia, szpitali, przychodni w większości krajów Europy, a drobne różnice w indywidualnym ujęciu poszczególnych krajów skorelowane są z terminami wprowadzania ograniczeń?
 14. Czy Twoim zdaniem był jakiś związek z bardzo intensywną akcją wyszczepień we Włoszech, która to akcja dla grupy wiekowej > 65 lat rozpoczęła się pod koniec 2019 roku a zakończyła w styczniu 2020? Średnia umieralności we Włoszech wynosiła około 80 lat.
 15. Czy wiedziałeś że 90% zmarłych na Covid osób poddanych było respiracji, a tylko 16 % zmarło z grupy która nie była podłączana do respiratorów?
 16. Czy wiedziałeś/aś, że Włoscy lekarze złamali zakaz wykonywania sekcji zwłok i przeprowadzili je, aby spróbować jednak zbadać przyczyny śmierci chorych na Covid i zauważyli obszerne zmiany płucne u osób poddawanych terapii respiratorami, co według ich oceny spowodowało wewnętrzne „spalenie”płuc na skutek działania tlenu z respiratorów?
 17. Pamiętasz o wprowadzonym zakazie wypowiedzi wojewódzkich ekspertów i lekarzy w sprawie pandemii i wskazanie jako rzeczników prasowych osób wskazanych przez rząd – i jak oceniasz takie działania? Czy przybliżają one możliwość wyjaśnienia kwestii znalezienia najskuteczniejszej terapii zdrowotnej przeciwko pandemii?
 18. Jak oceniasz kwestię obowiązkowego noszenia maseczek przez osoby zdrowe w wersji nakazowej, jeśli jest wiele chorób w których problemy dotlenienia odgrywają kluczową rolę? Np. tylko grupa osób z chorobami krążenia to 390 tysięcy przypadków śmiertelnych w roku. Wpływ nie dotlenienia u osób prowadzących aktywne fizycznie życie (np. zawodowe) a mających problemy z układem krążenia jest dla nich szczególnie ważny. W tej grupie może to spowodować zwiększenie prawdopodobieństwa zgonów o nawet 10% w interwale rocznym i to w sposób nie zauważalny i trudny do zidentyfikowania. Dla tylko 5% takich skutków mamy do czynienia z możliwości przyspieszenia zgonów dla 20 tysięcy ludzi w skali roku, a to grupa tylko chorób układu krążenia. A gdzie reszta chorób?
 19. Czy w świetle tej statystyki i szacowanej rocznej śmiertelności na Covid19 w wersji z chorobami współistniejącymi na poziomie 6-7 tys i bez chorób współistniejących na poziomie 700 zgonów – bezwarunkowy nakaz noszenia maseczek ma sens?
 20. Jaki jest sens czekania na pojawienie się eksperymentalnych szczepionek na Covid, jeśli w Polsce w 4 ośrodkach opracowano lekarstwa zwalczające Covida, z czego najbardziej znany przypadek grupy naukowców z Wrocławia opracował lek, który niszczy wszelki odmiany koronawirusów ponieważ działa na białko wspólne dla wszystkich, a szczepionka działa na białko ulegające mutacjom,,więc będzie to nie kończąca się historia?
 21. Dlaczego nie wspiera się żadnego projektu opracowywania nowego leku jak też ignoruje liczne informacje o alternatywnych terapiach, również farmakologicznych?
 22. Dlaczego nie korzysta się z możliwości skorzystania z doświadczeń innych krajów które poradziły sobie z tym problemem bardzo efektywnie – jak np. Chiny. Tam według oficjalnych statystyk zmarło na Covid niecałe 5 tysięcy osób.
 23. Czy masz świadomość że opracowany nowy rodzaj szczepionek zawierających kody RNA wpływa na DNA ludzi i może nas modyfikować w nie przewidywalny sposób, wpływając fundamentalnie na nasze zdrowie,zachowania, podatność na różne czynniki zewnętrzne?
 24. Czy zdajesz sobie sprawę że jeden błąd w kodzie RNA lub celowe działanie może zakończyć w jednym pokoleniu historię ludzkości,przez np. wywołaną bezpłodność? Problem ten zostanie zauważony dopiero po minimum roku, dwóch, a uzależniony może być od zastosowania czynników zewnętrznych.
 25. Czy zdajesz sobie sprawę że wymuszenie szczepionek staje się faktem, a w przyjętej ostatnio ustawie Covidowej zawarto zapisy o przymusowym rozwiązaniu tej sprawy i że obecnie wojsko szkoli się w wykonywaniu takich szczepień? Czy wiesz też że jest przygotowywane do obsługi organizacyjnej, pod pozorem budowy punktów badań i testowania?
 26. Czy popierasz usankcjonowanie karalności za głoszenie innego zdania na temat pandemii niż oficjalnie narzucona nam wersja przez rząd, z opcją karania osób które mają inne zdanie na ten temat? Czy ograniczania swobody wypowiedzi, blokowanie informacji, aresztowania i zamykanie osób które usiłują przedstawić alternatywne informacje i wiedzę na temat tak dla nas wszystkich ważny są uzasadnione, nawet jeśli budzą one emocje ze względu na ich nie realność?
 27. Z wielu źródeł spływają codziennie informacje o wielu przypadkach zgonów osób, którym odmówiono pomocy w placówkach służby zdrowia, lub zmarły one stojąc w kolejkach w oczekiwaniu na wyniki testów RT PCR. Ilość przekazów wskazuje że może to być kilka/kilkanaście więcej przypadków zgonów niż te, które zanotowano jako z powodu Covid-a.
 28. Czy nie ma wpływu na ilość zgonów na Covid , które to dane są brane z aktów zgonu, jeśli za każdy taki wystawiony dokument płacone jest prawie 800 złotych, szczególnie że nie dawno grupę uprawnionych do wystawiania aktów zgonu rozszerzono o wszelkich absolwentów uczelni medycznych w tym felczerów, stomatologów?
 29. Czy na długość trwania pandemii mają wpływ uwarunkowania ekonomiczne w służbie zdrowia, gdzie za podłączenie do respiratora szpital dostaje 3-4 tys złotych, za śmierć pacjenta z covi9d-em, kilkanaście tysięcy złotych, podobnie z transportem chorych itp.
 30. Czy słusznym jest podniesienie dwukrotne zarobków pracowników służby zdrowia pracujących przy chorych na Covid, i jaki to będzie miało wpływ na rzetelne informowanie społeczeństwa o przebiegu pandemii i jej czasu trwania?

 Podsumujmy:

Można by tu jeszcze zamieścić wiele takich pytań i poruszyć wiele aspektów kwestii działań rządu w kwestii pandemii, stanowiska lekarzy, naukowców – szczególnie tych dopuszczanych do głosu przez mainstreamowe media na zasadzie wyłączności. Dlaczego nie umożliwia się debaty naukowców i lekarzy mogących zaprezentować inne zdanie i stanowisko, szczególnie że programy np.Pośpieszalskiego pokazały poziom ekspertów rządowych i ich kompletny brak kompetencji.

Nie zapominajmy że to chodzi o nasze życie i zdrowie – nasze i naszych bliskich, rodzin.

Każdy błąd w tej sprawie to katastrofa społeczna na skalę globalną, a jak widzimy rząd i zasady działania jakie są wdrażane są pozbawione oceny skutków globalnych dla Polski i Polaków w aspekcie strategii kilku letniej. Nie trzeba być specjalistą, aby stwierdzić że wydajność systemu słabnie z każdą chwilą i wkrótce przy takich ograniczeniach i obostrzeniach będziemy mieli bardzo duże problemy zaopatrzeniowe w podstawowe artykuły.

Media wpływają na nasze umysły w sposób nieprzeciętny. Dobierane informacje tworzą u nas wirtualny obraz, który stwarza pozory rzeczywistości, ale czy na pewno? Wiele z podawanych informacji w mediach zostało zdementowanych w alternatywnych źródłach wiedzy i na portalach społecznościowych, wiele zdjęć, filmików zostało zidentyfikowanych jako starych, dotyczących innych zdarzeń i tragedii.

Drogi czytelniku, jeśli odpowiedziałeś sobie na zadane pytania, liczę że da ci to coś do myślenia i mam nadzieję że zaczniesz szukać informacji i rozszerzać swój świat o wiedzę, której nie poznasz z ekranów TV.

 

O Społecznej Komisji Śledczej

Powstaje jako oczekiwanie społeczne i z inicjatywy wielu środowisk, zainteresowanych wyjaśnieniem sprawy pandemii i działań rządu i środowisk medycznych i naukowych. Zbyt wiele wydarzeń i działań budzi wątpliwości, nie tylko w zakresie zapobiegania , skutecznych procedur medycznych, badań naukowych, podstaw wyliczania przypadków chorobowych i śmierci związanych z Covid19.