Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
  • Poniżej przedstawiamy artykuł, który bezpośrednio zainicjował powstanie Społecznej Komisji Śledczej:

    W oparciu o reakcję społeczną i poparcie wielu środowisk i osób w kwestii koncepcji powołania Społecznej Komisji Śledczej do spraw Covid19 , postanowiłem „przelać na papier” koncept jaki zrodził się w głowach wielu osób i podsumować wiele dyskusji, wniosków, pomysłów wielu osób, które zaniepokojone są sytuacją na świecie, w szczególności wieloma niejednoznacznymi i nie logicznymi działaniami rządów krajów świata, postanowiły zainicjować działania, które mają wyjaśnić te wątpliwości. Szczególnie że działania te mają przeogromny wpływ na nasze życie a wydają się często pozbawione podstaw , lub opierają się na błędnej ocenie sytuacji.

O Społecznej Komisji Śledczej

Powstaje jako oczekiwanie społeczne i z inicjatywy wielu środowisk, zainteresowanych wyjaśnieniem sprawy pandemii i działań rządu i środowisk medycznych i naukowych. Zbyt wiele wydarzeń i działań budzi wątpliwości, nie tylko w zakresie zapobiegania , skutecznych procedur medycznych, badań naukowych, podstaw wyliczania przypadków chorobowych i śmierci związanych z Covid19.