Związki sytuacji ekonomiczno gospodarczej z pandemią

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

bankaO bańce ekonomiczno - finansowej mówi się w kręgach ekonomistów i finansistów od lat. Nasiliły się poglądy w tym względzie przy okazji kryzysu kredytowego w 2008 roku, gdy sytuacja zaowocowała kryzysem i bankructwami wielu instytucji finansowych związanych z rozdawnictwem kredytów na rynku nieruchomości, pompując bańkę kredytową do stanu, gdzie system już nie wytrzymał i nastąpiło mocne tąpnięcie na rynkach. Stało się wtedy oczywistym, że sytuacja taka nie będzie trwała wiecznie i kryzys banków kredytowych

i rozwiązanie jakie wtedy zastosowano nie rozwiązuje sytuacji w dłuższym interwale i że kolejny kryzys może nastąpić niemal w każdej chwili. Obecnie wszelkie wydarzenia wskazują że przygotowywany jest kolejny etap rozwiązania problemu przez kontrolowany pad ekonomii i gospodarki, w sposób umożliwiający zachowanie pełnej kontroli kontroli wydarzeń. Dziwnym przypadkiem staje się to w czasie pandemii, o dziwnym przebiegu i działaniu, przy wielu watpliwościach i zastrzeżeniach z nią związanych, nie zrozumiałych z logicznego powodu działaniach, czy raczej "przeciwdziałaniach" skupiających się w zasadzie na zachowaniu odstępóów, chodzeniu w maseczkach i oczekiwaniu na dziwną szczepionkę, która ma być zastosowana w sposób czysto eksperymentalny, ale z zagwarantowanym dla producentów bezkarnością w wypadku wystąienia powikłań poszczepiennych.. 

 Ten zbieg okoliczności zaczyna budzić coraz większe wątpliwości. Już w lutym , na samym początku zaistnienia wirusa SARS-Cov2 w Chinach, pojawiły się stwierdzenia o zakłóconych łańcuchach dostaw i problemach firm, uzależnionych od rozbudowanej logistyki zaopatrzeniowej w surowce i materiały do produkcji. Wywołało to pierwsze znamiona kryzysu, ponieważ dosyć dużo firm ze względu na ograniczenia transportu i dostaw musiało zawiesić produkcję czy usługi. W etapie pierwszym pojawiły się działania pomocowe ze strony rządu, powstały różne wersje parasola ochronnego, gdzie lekką ręką wspomagano firmy  dotacjami finansowymi i dużo firm z tego skorzystało. Pytanie, skąd na to znaleziono fundusze? 

Czy zaistniał scenariusz który poznaliśmy dzięki postawie prezydenta Łukaszenki, któremu pierwotnie przedstawiciele WHO zgłosili ofertę 90mln $ za wprowadzenie stanu epidemii analogicznego jak we Włoszech? Według słów prezydenta który nie wyraził zainteresowania tą ofertą - wkrótce spotkała go kolejna, tym razem od przedstawicieli Banku światowego, tylm razem na sumę ponad 900mln $. Kolejny rozwój wypadków wskazuje że jest to wiadomość prawdziwa, tym bardziej że dostępny jest materiał z bezpośredniej wypowiedzi prezydenta Łukaszenki przed kamerami TV. Wydarzenia późniejsze potwierdzają to również - a szczególnie nagły i silny wzrost nipokojów społecznych i próby pozbawienia władzy prezydenta. Wiele poszlak wskazuje że są to działania inspirowane i finansowane z zewnątrz, z zagranicy. Niechlubny związek z tymi wydarzeniami ma również Polska, deklarująca wsparcie na różnych poziomach działań opozycji Białoruskiej. Ciekawe jakie były by reakcje, gdyby przed ostatnimi wyborami Białoruś w analogiczny sposób wpływała na Polski rynek polityczny, finansowała opozycję, uruchamiała przy granicy z Polską stacje nadawcze z treściami krytycznymi wobec PiS-u.

Ponieważ takie działania jak wskazuje obserwacja rynku politycznego na świecie zawiera wspólne zachowania przyczynowo skutkowe, śmiało możemy przyjąć że podobne scenariusze zostały zastosowane w wielu krajach. Bardzo często pierwotnie stanowisko rządów było bardzo wyciszone i pełne ostrożności i dystansu do całego problemu i niemal w każdym kraju następowały nagłe zmiany schematu działań, nagle pojawiali się chorzy i przypadki śmiertelne, ograniczenia i izolowanie społeczeństwa połączone z uniemożliwieniem im przeciwdziałania. Niewiele krajów zachowało rozsądek i obiektywność działań. W większości, pod badania zachorowań i przypadki śiertelne podłączanio przypadki śmierci z powodu chorób współistniejących - jak nazwano to zjawisko. Nieliczne - jak np. Niemcy podawali tylko te przypadki które ewidentnie nie związane były z przypadkami chorób współistniejących.. Niektóre z krajów jak Anglia i Szwecja poszły drogą inną - zastosowano środki ostrożności i ograniczenia w kontakcie grupy zagrożonej (wiekowo), ale bez ograniczeń ekonomiczno gospodarczych, czy też ograniczeń wolności. Bardzo szybko Anglia wycofała się z takiej koncepcji postępowania, przechodząc przez wspólne dla większości krajów schematy walki z pandemią. Sama zbieżność wprowadzanych procedór i ograniczeń budzi już sporo wątpliwości, szczególnie że dużo obwieszczeń i rozporządzeń ma dokładnie taki sam sens i treść. Wyglądają jak pisane jedną ręką. 

W Anglii gdy nie było jeszcze ograniczeń i nakazów, pojawił sie materiał (nie jeden) wskazujący katastrofalne wizje i przebieg pandemii. Mrożące krew w żyłach wydarzenia przed szpitalami, namioty , kolejki, biegający z chorymi pielęgniarze.. Wszystko wieczorową porą wswietle jupiterów. Następnego dnia pod ten sam szpital udał się zaciekawiony Polak i sfilmował na miejscu co się działo. A właściwie nie działo - nie było widać nikogo, opustoszałe namioty straszące w powiewach bryzy, zero pacjentówm lekarzy, śladów paniki. Wszystko wskazuje że materiał do mediów został po prostu sfabrykowany. Niewątpliwie miało to duży wpływ na decyzję o lockdownnie w Anglii.

Wyjątkiem pozostała Szwecja, która ograniczyła jedynie kontakty z osobami starszymi i tylko wtedy zalecano stosowanie maseczek. Obecnie jesyt to chyba jedynyt kraj który funkcjonuje bez strat w rozwoju ekonomiczno gospodarczym i zachował pełnię potencjału. Statystyki zachorowalności i podanych danych o śmiertelności są praktycznie podobne jak w krajach które swoimi obostrzeniami spowodowały spadek gospodarki.. Ciśnie się tu już pytanie, czy ktoś odpowie za te destrukcyjne działania? 

Jeśłi państwio otrzymało dotacje na rozwiązanie problemów gospodarczych firm przez dotowanie ich działalności to czy nie są to dotacje związane z zadłużeniem się - nawet na preferencyjnych warunkach? Przypominam że tak właśnie od dziesiątków lat działają ekonomiczni terroryści - zadłużając państwa i w efekcie przejmując kontrolę nad aktywami. Wiele krajów potraciło zasoby surowcowe, firmy produkcyjne, surowcowe, sieci handlowe, kopalnie, sieci przesyłowe, firmy wytwórcze w branży energetycznej. To schemat o którym głośno piszą i mówią eksperci od ekonomii od wielu lat. To właśnie Polska jest tego ewidentnym przykładem. A szczególnie teraz w okresie pandemii, gdy dziwnym trafenm ogniska zarażeń pojawiają się w firmach z kapitałem Polskim, szczególnie tych, które związane są z bardzo intratnymi branżami - jak np. kopalnie czy firmy wydobywcze. I też dziwnym trafenm dotyczy to firm o kapitale Polskim. Takich problemów nie zaobserwowano w kopalniach o właścicielskim kapitale z Niemiec czy Czech.

Można więc wysnuć uzasadnione podejrzenia że pieniądze jhakie otrzymał rząd Polski na przeciwdziałanie skutkom pandemii pochodzą z bardzo korzystnego kredytu, który i tak jest nie do spłacenia, szczególnie że wszystko wskazuje iż czeka nas po testach wiosennych, druga fala, która może w kwestiach ekonomii i gospodarki okazać się katastrofalna. Wskazują na to liczne przygotowania, urabianie opinii publicznej, zastraszanie karami za nnie respektowanie narzuconych i nie zgodnych z prawem ograniczeń. Nie mające większego uzasadnienia noszenie maseczek przez osoby zdrowe lub bez objawowe to czysta demagogia i już sam minister zdrowia przedstawiał w tej materii sprzeczne komentarze, pierwotnie ukazując nieskuteczność i wręcz szkodliwość długotrwałego noszenia ich, i nagłą zmianę narracji i wprowadzenie nakazów rozporzędzeniami. Ich cel wydaje się raczej przypominać wszystkim że pandemia istnieje i jest do okoła nas, niż działać zabezpieczająco na nasze zdrowie. To raczej znamię niewolnika i sygnał kontroli nad społeczeństwem, jak również wydaje siuę to próbą pogorszenia stanu zdrowia osób nie chorujących, przez zmuszenie ich do działań o potencjalnie szkodliwym dla zdrowia charakterze - długookresowe obniżenie natlenienia, zagrożenie powstania ognisk zakażeń z nagromadzonych w maseczkach patogenów, grzybów i bakterii.

Analiza nawet pobieżna danych z pandemii wskazuje na ogropmne działania przypomionające kreatywną księgowość. Zawyżanie przypadków śmiertelnych o prawie 700%, wpisując do akt zgonów jako przyczynę korona wirusa, w przypadkachj wątpliwych, i takich gdzie chorzy od lat zmagali się z zupełnie innymi przewlekłymi chorobami. Wskazuje na to dokument stworzony na skutek interpelacji poselskiej przez Ministerstwo Zdrowia, a dotyczący podania informacji o ilości przypadków śmierci z powodu tylko i wyłącznie koronawirusa. W odpowiedzi, na około 1600 przypadków oficjalnie podawanych przez media - potwierdzono w tym dokumencie tylko 200 takich przypadków. Dlaczego więc naciąga się dane i podwyższa umieralność? Tłumaczy to system organizacji służby zdrowia w okresie pandemii, gdzie wydzielono jednostki szpitalne do obsługi tylko chorych na Covid-19, dotując każdy przypadek dużym,i kwotami. Każdy ośrodek zdrowia korzystający z tego rodzaju działań otrzymuje spore kwoty za każdego pacjenta chorego na koronawirusa. Dodatkowo proste mechanizmy wynagradzania lekarzy powodują, że są oni bardzo zainteresowani powiększaniem statystyk, ponieważ mają z tego tytułu bardzo znaczące dopłaty do pensji - i to zupełnie legalne.

Zawyżone są też statystyki zachorowań, ponieważ duże zastrzeżenia specjalistów i ekspertów budzą same testy. Nawet ich twórca wskazywał że nie nadają się one do wykrywania konkretnych wirusów ze względu na wieloznaczność wyników. Natomiast przyjęto, ze są one źródłem informacji o zachorowaniach. Jest to szczególnie dziwne, że do tej pory ŻADEN z ośrodków naukowych na świecie nie wyizolował czystego wirudsa SARS-Cov2, więc należało by zadać pytanie - na jakiej podstawie i w jaki sposób stwierdzono że opracowany test działa i reaguje na tego właśnie wirusa? 

Widzimy więc że związek pandemii i wpływ jej na ekonomię i gospodatrkę ma dwukierunkowy przebieg - w dużym stopniu pandemia i jej głównie medialny charakter finansowany jest z zasobów środowisk związanych z finansjerą światową, a właściwie bangsterią, a sama choroba i jej przebieg skrzętnie napędza i daje kontrolować niemal wszystkie aspekty nadchodzącej depresjii gospodarczej i ekonomicznej.. Jeśli spojrzymy na te procesy z tego punktu widzenia - zauważymy że przebieg pandemii i jej potencjał świetnie wkleja się w kapitalne narzędzie do kontroli poczynał społeczeństw. W każdej chwili pod osłoną zagrożenia zdrowia publicznego można wprowadzać każde ograniczenia i zmieniać prawa w sposób kompletnie pozbawiony kontroli obywatelskiej.

Kolejnym problemem jest destrukcja niektórych działów gospodarki, takich jak np. turystyka. Czy to przypadek że jest ona traktowana w sposób który grozi upadkiem tej branży? Co mają zrobić hotele, ośrodki turystyczne, biura turystyczne?

Trudno przeiwdzieć szczegóły planów na realizowany proces resetu gospodarki i ekonomii, ale wszystko wskazuje że doprowadzone zostaną one do stanu kompletnego upadku i katastrofy, i później zaproponowane zostaną rozwiąznaia na które z powodu stworzonego kryzysu będziemy musieli się zgodzić. pod groźbą katastrofy ekonomicznej i zagrożenia przeżycia. Być może że działania te nie będąmiały aż tak głębokiego działania, ale na pewno ich skutkiem będzie załamanie rynku i silne przepływy aktywów i potencjału wytwórczo surowcowego w ręce tych grup, które do tej pory kontrolowały i zamierzają jeszcze mocniej kontrolować te filary funkcjonowania gospodarki światowej.

W fazie wstępnej pandemii pojawiła się informacja o stworzeniui przez Stany Zjednoczone funduszu na walkę z pandemią. W grę wchodziły kwoty wręcz niebotyczne, ponieważ jednorazowo przekroczyły one 30% zadłużenia USA  a chodzi tu o kwoty na poziomie kilku, kilkunasto bilionów dolarów. To nie są kwoty na ratowanie własnej gospodarki, a raczej mogą być one przekierowane na system zadłużania innych krajów, aby później po wygenerowaniu silnych spadków gospodarek zażądać zwrotów pozyczek a przy nie możności takich działań - przejmować przez wykup za bezcen majątków  i potencjału wytwórczego i produkcyjnego.Wkazują na taki scenariusz wypowiedzi i ocenty wielu specjalistów i ekspertów od spraw finasowo-ekonomicznych.

Wszystko wskazuje że zjawiskowa pandemia nie jest dziełem przypadku, a jej "wklejenie się" w potencjalny reset gospodarczy wygląda na zamierzony. Pytanie w jakim zakresie dotknie to każdego z nas - jest nie do odpowiedzi. Trudno na dzień dzisiejdszy ocenić zakres działań i ich głębokość. Pewne jest jedno - każde z tych działań będzie dla nas bardzo nie korzystne.

 

O Społecznej Komisji Śledczej

Powstaje jako oczekiwanie społeczne i z inicjatywy wielu środowisk, zainteresowanych wyjaśnieniem sprawy pandemii i działań rządu i środowisk medycznych i naukowych. Zbyt wiele wydarzeń i działań budzi wątpliwości, nie tylko w zakresie zapobiegania , skutecznych procedur medycznych, badań naukowych, podstaw wyliczania przypadków chorobowych i śmierci związanych z Covid19.