Maseczki - aspekty zdrowotne

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Skład wdychanego i wydychanego powietrza różnią się od siebie w zakresach o różnych wartościach w zależności od rodzaju składnika gazowego – głównie jeśli chodzi o procentowe udziały poszczególnych składników. Skład atmosferyczny powietrza jest w miarę stabilny i wdychając powietrze, zasila ono nasz układ oddechowy a tym samym pobierany jest przez nasz organizm jak paliwo dostarczające energię - głównie chodzi o tlen. Jak zauważymy na poniższym rozkłądzie - reakcji ulega właśnie tylko tlen, reagując z z węglem który spożywamy głównie w postaci pożywienia i wydalany jest z organizmu w postaci związku tlenu z węglem - CO2. Zwiększony poziom dwutlenku węgla we wdychanym powietrzu bezpośrednio

zakłóca proces zasilenia organizmuy tlenem, zmniejsza dotlenienie i tym samym wprowadza zakłócenia do funkcjonowania całego organizmu.

Wdychamy:
• azot – 78%
• tlen-21%
• inne gazy – 1%
• dwutlenek węgla – 0,04%.
Wydychamy:
• azot – 78%
• tlen – 17%
• dwutlenek węgla – 4%
• inne gazy – 1%.
   


Aby przekonać się jakie parametry powietrza są pod maseczką, czyli jakie powietrze wdychamy, oddychając przy założonej maseczce przeprowadzono badania które zaprezentowano na poniższym materiale:

1. Pomiar poziomu tlenu pod maską chirurgiczną.
https://youtu.be/EOa8fE3yxvE
- widzimy tu jednoznacznie jak przekroczone zostały normy zawartości CO2 w powietrzu jakie wdychamy przy założonej maseczce
2. Czym jest niedobór tlenu?
(Z ulotki firmy Linde, która specjalizuje się w dostawach na rynek gazów technicznych oraz sprzętu do robót wykonywanych w atmosferze zubożonej w tlen)
Normalny skład powietrza to około 21% obj. tlenu, 78% obj. azotu i 1% obj. Innych gazów. Tlen potrzebny jest do podtrzymania życia wszystkich organizmów, w tym również ludzi. Jeżeli procentowa zawartość tlenu się zmieni, ludzie mogą zostać poważnie zagrożeni, a skrajnym efektem tego narażenia może być śmierć. Jeżeli procentowa zawartość tlenu w powietrzu zostanie zredukowana przez jego usunięcie albo przez dodanie innych gazów tak, że zawartość tlenu będzie poniżej 21%, mówimy wówczas o niedoborze tlenu.

Spadek zawartości tlenu poniżej 15% obj., powoduje gwałtowne osłabienie funkcji fizjologicznych i umysłowych człowieka. Jeżeli nastąpi dalszy spadek zawartości tlenu do ok. 10% obj. tlenu w powietrzu człowiek niepostrzeżenie stracić przytomność. Poniżej 8 % obj. tlenu już po kilku minutach może nastąpić śmierć przez uduszenie, o ile nie zostanie natychmiast podjęta resuscytacja.

3. Hiperkapnia (ang. hypercapnia) - skutek oddychania powietrzem zawierającym zbyt dużo CO2.

(na podst. Wikipedii)
Stan hiperkapnii zwykle wyzwala w organizmie odruch zwiększenia czynności oddychania. Inne objawy obejmują zaczerwienienie skóry, szybki puls, szybki oddech, duszność, tiki mięśni, zmniejszoną aktywność nerwową, ból głowy, splątanie i letarg. Może powodować zwiększenie skurczu serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi oraz tendencje do zaburzeń rytmu serca.
W przypadku ciężkiej hiperkapnii stwierdza się dezorientację, panikę, hiperwentylację, drgawki, utratę przytomności, aż w końcu śmierć.

3a. Wdychanie CO2 - tolerancja organizmu ludzkiego na na zwiększoną koncentrację CO2 (na podstawie: https://pl.qwe.wiki/wiki/Hypercapnia)

Tabela:

  % CO2 w powietrzu wdychanym    Oczekiwana tolerancja atmosfery o podwyższonym CO2  opis
0,028 dożywotnia normalna atmosfera
0,5 dożywotnia ograniczenia nie wykrywalne
0.04 dożywotnia obecna atmosfera
1,0 dożywotnia  
1.5 > 1 miesiąca łagodne pobudzanie układu oddechowego  
2,5 > 1 miesiąca    
2.0 > 1 miesiąca    
3.0 > 1 miesiąca umiarkowane  stymulacja układu oddechowego 
3.5 > 1 tydzień    
4.0 > 1 tydzień przesadna reakcja oddechowa  
4.5 > 8 godzin    
5.0 > 4 godziny silnie przesadna reakcja oddechowa  
5.5 > 1 godziny    
6.0 > 0,5 godziny silnie przesadna reakcja oddechowa, splątanie  
6.5 > 0,25 godziny    
7.0 > 0,1 godziny duszności i splątanie

 

Dla osób z problemami kardiologicznymi, wydajnością oddychania, astmą, stanami zapalnymi górnych dróg oddechowych stosowanie maseczek może być szczególnie groźne. Jest to wręcz przerażające z jaką noncszalancję feruje się rozporządzenia sprawiające coraz większe  zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Wymaganie od obsługi sklepów wymuszanie u klientów posiadania maseczek ochronnych może skutkować nawet śmiertelnymi konsekwencjami, szczególnie w dni o niekorzystnych warunkach biometeorologicznych, wysokich temperaturachj i panującej "duchocie". Zarządzający sklepami nie zdają sobie sprawy, że odpowiadać mogą prawnie za spowodowanie zagrożenia życia klientów, wymuszając na nich stosowanie maseczek do oddychania, szczególnie że uwarunkowania prawne wyraźnie okjreślają że rozporządzenia regulujące te kwestie są prawnie wadliwe, co uzyskało bardzo liczne potwierdzenia wyrokami niezależnych sądów powszechnych. Na naszej stronce możemy zapoznać się z jednym z postanowień sądu z uzasadnieniem - zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem : http://skscovid19.org/index.php/blog/znalezione-w-sieci/aspekty-prawne/82-czy-wprowadzane-rozporzadzenia-sa-bublem-prawnym

Jest więc bardzo ryzykowne ze strony obsługi punktów handlowych wywieranie nacisku na klientów, aby nosili maseczki, ponieważ działania takie mogą wiązać się z odpowiedzialnością karną i to poważną. Pomijam tu prawny obowiązek sprzedaży towarów klientom, zawarty w obowiązującym nas prawie. Akty prawne z mocą rozporządzenia nie mogą zmieniać tych praw i w normalnym postępowaniu za takie ograniczenie i odmowie sprzedaży, sklep/pracownbik który nie umożliwił klientowi zakupów - odpowiedzięć może za to karą mandatu.

Oczywiście - stosowanie maseczek budzi też zupełnie inne wątpliwości - zagrożenie które stanowi podwyższony poziom CO2 nie jest jedym. Na powierzchni materiału z którego wykopnana jest maseczka gropnmadzić się zaczynają różnego rodzaju patogeny, bakterie i grzyby, mogąc być źrodłem silnej infekcji wtórnej, przyczyniając się zarówno do powstania ogniska choroby górnych dróg oddechowych lub też i  dodatkowo - chorób skórnych szczególnie na powierzchni twarzy zakrytej maseczką. Na powierzchni maseczki tworzą się idealne warunki i mikroflora wspomagająca rozrost kolonii grzybów i bakterii ze względu na idealne warunki temperaturowe i wilgotnościowe (wydychana przez nas para wodna powoduje osadzanie się cząsteczek wody na powierzchni maseczki). Ciągłe posiadanie na powierzchni maseczki ogniska patogenów mogą stworzyć kompletnie nie przewidywalne zagrożenie dla naszego zdrowia.

Informacje dodatkowe:

 

 

O Społecznej Komisji Śledczej

Powstaje jako oczekiwanie społeczne i z inicjatywy wielu środowisk, zainteresowanych wyjaśnieniem sprawy pandemii i działań rządu i środowisk medycznych i naukowych. Zbyt wiele wydarzeń i działań budzi wątpliwości, nie tylko w zakresie zapobiegania , skutecznych procedur medycznych, badań naukowych, podstaw wyliczania przypadków chorobowych i śmierci związanych z Covid19.