COVID-19: Zastosowanie Melatoniny w leczeniu uzupełniającym

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W tym artykule podsumowano prawdopodobne korzyści melatoniny w osłabianiu COVID-19 w oparciu o jej przypuszczalną patogenezę. Niedawny wybuch COVID-19 stał się pandemią z dziesiątkami tysięcy zakażonych pacjentów. Opierając się na cechach klinicznych, patologii, patogenezie ostrego zaburzenia oddechowego wywołanego przez wysoce homogenne koronawirusy lub inne patogeny, dowody sugerują, że nadmierne zapalenie, utlenianie i przesadna odpowiedź immunologiczna bardzo prawdopodobnie przyczyniają się do patologii COVID-19. Prowadzi to do burzy cytokin, a następnie progresji do ostrego uszkodzenia płuc (ALI) / zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) i często do śmierci. Melatonina, dobrze znana cząsteczka przeciwzapalna i przeciwutleniająca, chroni przed ALI / ARDS wywoływanymi przez wirusy i inne patogeny.

 Melatonina jest skuteczna u pacjentów intensywnej opieki medycznej, zmniejszając przepuszczalność naczyń, niepokój, stosowanie środków uspokajających i poprawiając jakość snu, co może być również korzystne dla lepszych wyników klinicznych u pacjentów z COVID-19. Warto zauważyć, że melatonina ma wysoki profil bezpieczeństwa. Istnieją znaczące dane wskazujące, że melatonina ogranicza choroby związane z wirusami i prawdopodobnie byłaby również korzystna u pacjentów z COVID-19. Aby potwierdzić te spekulacje, wymagane są dodatkowe eksperymenty i badania kliniczne.

Słowa kluczowe: COVID-19, SARS-CoV-2, melatonina, redukcja utleniania, cytokiny, immunomodulacja
Streszczenie graficzne

Melatonina jako potencjalne leczenie uzupełniające COVID-19.

 

1. Wstęp

Koronawirusy (CoV) to wirusy RNA infekujące zarówno ludzi, jak i zwierzęta; infekcja ta obejmuje układ oddechowy, pokarmowy i ośrodkowy układ nerwowy [  ]. Koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV) i koronawirus zespołu oddechowego na Bliskim Wschodzie (MERS-CoV) są zakaźne i śmiertelne i spowodowały tysiące zgonów w ciągu ostatnich dwóch dekad. Niedawny wybuch wykryto w Wuhan w Chinach; ta wysoce zaraźliwa choroba rozprzestrzeniła się w Chinach i innych krajach [  ]. Chociaż stosowano terapię przeciwwirusową, kortykosteroidoterapię i mechaniczne wspomaganie oddychania, brak jest specyficznego leczenia COVID-19 [  ].

Melatonina ( N -acetylo-5-metoksytryptamina) jest bioaktywną cząsteczką o szeregu właściwości prozdrowotnych; melatonina jest z powodzeniem stosowana w leczeniu zaburzeń snu, majaczenia, miażdżycy, chorób układu oddechowego i infekcji wirusowych ]. Wcześniejsze badania udokumentowały pozytywny wpływ melatoniny na łagodzenie ostrego stresu oddechowego wywołanego przez wirusy, bakterie, promieniowanie itp. [  ,  ,  ]. W tym artykule dokonujemy przeglądu dowodów wskazujących, że melatonina będzie miała pomocniczą użyteczność w leczeniu zapalenia płuc wywołanego przez COVID-19, ostrego uszkodzenia płuc (ALI) i zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS).

2. Patogeneza COVID-19 i uzasadnienie stosowania melatoniny

U pacjentów z COVID-19 (zakażonych SARS-CoV-2) występuje gorączka, suchy kaszel, bóle mięśni, zmęczenie i biegunka, a objawy różnią się nieco w zależności od wieku pacjentów. W niektórych przypadkach ciężki postęp choroby prowadzi do ALI / ARDS, niewydolności oddechowej, niewydolności serca, posocznicy i nagłego zatrzymania krążenia w ciągu kilku dni [  ,  ]. Badanie patogenne próbek płuc od pacjentów z łagodnym COVID-19 (u których retrospektywnie stwierdzono COVID-19 w czasie operacji raka płuca) wykazało obrzęk, wysięk białkowy z kulkami, plamisty naciek komórek zapalnych i umiarkowane tworzenie się błon szklistych [ ]. W ocenie pośmiertnej pacjenta z COVID-19 z ciężkim ARDS w próbkach zakażonych płuc wykazano obustronne rozlane uszkodzenie pęcherzyków płucnych z obrzękiem, złuszczaniem pneumocytów i tworzeniem błony szklistej [  ].

Chociaż te patologiczne doniesienia zostały zgłoszone tylko w niewielkiej liczbie przypadków, wyniki przypominają patologiczne cechy stwierdzane w zapaleniu płuc wywołanym przez SARS i MERS [  ]. SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2 są klasyfikowane do członków rodziny beta-koronawirusów [  ]. Ostatnie opublikowane badania sugerują, że SARS-CoV-2 ma 79,0% identyczności nukleotydów z SARS-CoV i 51,8% identyczności z MERS-CoV [ ], co wskazuje na wysoką homologię genetyczną wśród SARS-CoV-2, MERS-CoV i SARS-CoV. W modelu zwierzęcym zakażonym SARS-CoV i MERS-CoV, wyraźne odpowiedzi zapalne i immunologiczne mogą aktywować „burzę cytokin” i apoptozę komórek nabłonka i komórek śródbłonka; następnie dochodzi do przecieku naczyniowego, nieprawidłowej odpowiedzi limfocytów T i makrofagów, które wywołują ALI / ARDS, a nawet śmierć [  ].

Opierając się na homologii genetycznej i cechach patologicznych zakażonego płuca, przewidzieliśmy, że burza cytokin przeważa również u pacjentów z COVID-19. We krwi pacjentów z COVID-19 stwierdzono wyraźny wzrost stężenia interleukiny 1β (IL-1β), interferonu γ (IFN-γ), białka indukowalnego przez interferon 10 (IP-10) i białka chemotaktycznego monocytów 1 (MCP) -1), jak również IL-4 i IL-10 w porównaniu z pacjentami z SARS. Sugeruje to potencjalną różnicę w patogenezie koronawirusa w porównaniu z SARS i MERS [  ]. Istnieje również potencjalna tłumiona funkcja immunologiczna u pacjentów z COVID-19 z hipoalbuminemią, limfopenią, neutropenią i zmniejszonym odsetkiem limfocytów T CD8 + [  , ]. Ostatnie doniesienia sugerują, że u niektórych pacjentów z COVID-19, chociaż mają negatywny wynik w teście kwasu nukleinowego wirusa, nadal czasami występują z wysokim poziomem zapalenia. Badanie kliniczne z użyciem certolizumabu pegol (bloker TNF) wraz z innymi terapiami antywirusowymi może mieć korzystne skutki u pacjentów z COVID-19. Podsumowując, odkrycie wskazuje, że stan zapalny jest główną cechą u pacjentów z COVID-19. W związku z tym stawiamy hipotezę, że nadmierne stany zapalne, osłabiony układ odpornościowy i burza aktywowanych cytokin znacząco przyczyniają się do patogenezy COVID-19.

We wczesnych stadiach zakażenia koronawirusami komórki dendrytyczne i komórki nabłonka są aktywowane i wyrażają skupisko cytokin prozapalnych i chemokin, w tym IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, oba IFN-α / β, czynnik martwicy nowotworu (TNF), motyw C-C, chemokina 3 (CCL3), CCL5, CCL2 i IP-10, itd. Są one pod kontrolą układu odpornościowego. Zatem nadprodukcja tych cytokin i chemokin przyczynia się do rozwoju choroby [  ,  ,  ].

IL-10, wytwarzana przez T-helper-2 (Th2), ma działanie przeciwwirusowe, a zakażenie koronawirusami prowadzi do wyraźnego spadku tego czynnika [  ,  ]. Co ciekawe, pacjenci z COVID-19 mają czasami istotnie podwyższony poziom IL-10 [  ]. Nie wiadomo, czy jest to cecha zakażenia COVID-19, czy też wynik leczenia. Wzmocnienie odpowiedzi zapalnej sprzyjałoby apoptozie komórkowej lub martwicy komórek dotkniętych chorobą, co dodatkowo podsycałoby stan zapalny, a następnie zwiększałby przepuszczalność naczyń krwionośnych i nieprawidłową akumulację zapalnych monocytów, makrofagów i neutrofili w pęcherzykach płucnych [ ]. To błędne koło pogłębiłoby sytuację, ponieważ nastąpiłaby utrata regulacji odpowiedzi immunologicznej i dalsza aktywacja burzy cytokin, co ma tragiczne konsekwencje.

Ta domniemana patologia „burzy cytokinowej” związana z koronawirusami jest również wspierana przez eksperymentalne modele SARS-CoV, z których jeden wykazał, że ciężkości ALI towarzyszyła raczej podwyższona ekspresja genów związanych ze stanem zapalnym niż zwiększone miano wirusa. W innym przypadku ablacja receptora IFN-α / β lub wyczerpanie zapalnych monocytów / makrofagów spowodowało wyraźny wzrost przeżywalności gospodarza koronawirusa bez zmiany miana wirusa [  ,  ]. Obie sytuacje sugerują potencjalny mechanizm amplifikacji zaangażowany w ALI / ARDS wywołane przez CoV niezależnie od miana wirusa. Jeśli podobna patologia występuje również w COVID-19, osłabienie burzy cytokinowej poprzez ukierunkowanie na kilka kluczowych etapów procesu może przynieść lepsze wyniki.

Melatonina nie jest wirusobójcza, ale ma pośrednie działanie przeciwwirusowe [  ] ze względu na jej właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające i wzmacniające odporność [  ,  ,  ,  ]. Są sytuacje, w których melatonina tłumi cechy infekcji wirusowych. U myszy, których ośrodkowy układ nerwowy jest zakażony wirusem (np. Zapalenie mózgu), stosowanie melatoniny powodowało mniejszą wiremię, zmniejszenie paraliżu i śmierci oraz zmniejszenie obciążenia wirusem [  ]. W poprzednich modelach syncytialnego wirusa oddechowego melatonina powodowała zmniejszenie nasilenia ostrego uszkodzenia oksydacyjnego płuc, uwalnianie cytokin prozapalnych i rekrutację komórek zapalnych. Te ustalenia, wraz z ostatnimi podsumowanymi przez Reitera i wsp. [ ] wspierają uzasadnienie stosowania melatoniny w chorobach wirusowych.

 Ponadto działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające i wzmacniające odporność melatoniny wspiera jej potencjalne osłabienie zakażenia COVID-19 (Ryc.1 ).

gr1 lrg

 

3. Melatonina i działania przeciwzapalnie

Melatonina wywiera działanie przeciwzapalne różnymi drogami. Sirtuina-1 (SIRT1) może pośredniczyć w przeciwzapalnym działaniu melatoniny poprzez hamowanie białka boxechromosomalnego 1 grupy o wysokiej ruchliwości (HMGB1), a tym samym zmniejszanie polaryzacji makrofagów w kierunku typu prozapalnego [  ]. W ALI wywołanym sepsą właściwa regulacja SIRT1 łagodzi uszkodzenie płuc i stany zapalne, w których korzystne może być zastosowanie melatoniny [  ]. Czynnik jądrowy kappa-B (NF-κB) jest ściśle powiązany z odpowiedziami prozapalnymi i prooksydacyjnymi, będąc jednocześnie mediatorem zapalenia w ALI. Przeciwzapalne działanie melatoniny polega na hamowaniu aktywacji NF-κB w ARDS [  , ]. Melatonina podobno obniża aktywację NF-κB w limfocytach T i tkance płuc [  ,  ]. Stymulacja czynnika 2 związanego z NF-E2 (Nrf2) ma kluczowe znaczenie dla ochrony płuc przed urazami. W powiązanych badaniach melatonina indukuje regulację w górę Nrf2 z efektem terapeutycznym w ochronie wątroby, kardioprotekcji itp. [ ]. Nie wiadomo, czy Nrf2 jest zaangażowany w ALI wywoływany przez CoV, ale ścisłe oddziaływanie SIRT1, NF-κB i Nrf2 sugeruje ich udział w ALI / ARDS wywołanym przez CoV. Jako takie, dane potwierdzają potencjalne działanie przeciwzapalne melatoniny. Zapalenie jest często związane ze zwiększoną produkcją cytokin i chemokin, podczas gdy melatonina powoduje zmniejszenie cytokin prozapalnych. TNF-α, IL-1β, IL-6 i IL-8 oraz podwyższenie poziomu cytokiny przeciwzapalnej IL-10 [  , ]. Mogą jednak istnieć pewne obawy co do potencjalnego działania prozapalnego melatoniny stosowanej w bardzo wysokich dawkach lub w stłumionych stanach immunologicznych, gdzie może wywołać wzrost produkcji cytokin prozapalnych, IL-1β, IL-2, IL -6, IL-12, TNF-α i IFN-γ [  ]. Odwrotnie, w modelach infekcji ALI melatonina wykazuje działanie przeciwzapalne i ochronne [  ].

4. Melatonina i przeciwutlenianie

Przeciwutleniające działanie melatoniny współdziała z jej działaniem przeciwzapalnym poprzez zwiększanie aktywności enzymów przeciwutleniających (np. Dysmutazy ponadtlenkowej), zmniejszanie aktywności enzymów prooksydacyjnych (np. Syntaza tlenku azotu), a także może oddziaływać bezpośrednio z wolnymi rodnikami działając jako "zmiatacz" wolnych rodników ,  ]. Infekcje wirusowe i ich replikacja stale generują utlenione produkty. W modelu ALI indukowanym przez SARS, produkcja utlenionej lipoproteiny o niskiej gęstości aktywuje wrodzoną odpowiedź immunologiczną poprzez nadprodukcję makrofagów pęcherzykowych IL-6 poprzez sygnalizację Toll-like receptor 4 (TLR4) / NF-kB, prowadząc w ten sposób do ALI [ ]. TLR4 jest receptorem wrodzonego układu odpornościowego, a także celem terapeutycznym melatoniny. W modelach choroby niedokrwienia mózgu, zapalenia żołądka i przyzębia melatonina udokumentowała działanie przeciwzapalne poprzez sygnalizację TLR4 [  ,  ,  ]. Przeciwutleniające działanie melatoniny zostało również potwierdzone w ALI wywołanym promieniowaniem, posocznicą i niedokrwieniem reperfuzją [  ,  ,  ]. U pacjentów z ALI / ARDS, zwłaszcza gdy choroba jest zaawansowana oraz u pacjentów leczonych na oddziałach intensywnej terapii (OIT), ciężkie stany zapalne, hipoksemia i wentylacja mechaniczna z wysokimi stężeniami tlenu nieuchronnie zwiększają miejscowo i systematycznie wytwarzanie oksydantów ]. W związku z tym spekulujemy, że nadmierne utlenianie jest prawdopodobnie również zaangażowane w COVID-19. Obszerne badania Gitto i wsp. [  ,  ], którzy stosowali melatoninę w leczeniu noworodków z niewydolnością oddechową, udokumentowali przeciwutleniające i przeciwzapalne działanie melatoniny w płucach. Zatem jest prawdopodobne, że zastosowanie melatoniny byłoby korzystne w kontrolowaniu stanu zapalnego i utleniania u osób zakażonych koronawirusem.

5. Melatonina i immunomodulacja

Kiedy wirus jest wdychany i infekuje komórki nabłonka dróg oddechowych, komórki dendrytyczne fagocytują wirusa i prezentują antygeny limfocytom T. Efektorowe limfocyty T działają zabijając zakażone komórki nabłonka, a cytotoksyczne komórki T CD8 + wytwarzają i uwalniają cytokiny prozapalne, które indukują apoptozę komórek [  ]. Zarówno patogen (CoV), jak i apoptoza komórek wyzwalają i wzmacniają odpowiedź immunologiczną. Zaostrzenie produkcji cytokin, nadmierna rekrutacja komórek odpornościowych i niekontrolowane uszkodzenie nabłonka generuje błędne koło dla zakażeń ALI / ARDS [  ]. Charakterystyka kliniczna COVID-19 sugeruje, że obniżony poziom neutrofili, limfocytów i limfocytów T CD8 + we krwi obwodowej [  , ]. Melatonina wywiera działanie regulacyjne na układ odpornościowy i bezpośrednio wzmacnia odpowiedź immunologiczną poprzez poprawę proliferacji i dojrzewania naturalnych komórek zabijających, limfocytów T i B, granulocytów i monocytów zarówno w szpiku kostnym, jak i innych tkankach [  ]. W makrofagach prezentacja antygenu jest również zwiększona po zastosowaniu melatoniny, gdzie wykryto regulację w górę receptora 3 dopełniacza, MHC klasy I i II oraz antygenów CD4 [  ].

Inflamasom receptora 3 podobnego do NOD (NLRP3) jest częścią wrodzonej odpowiedzi immunologicznej podczas infekcji płuc. Patogen, w tym wirus (CoV nie był jeszcze testowany), wyzwala aktywację NLRP3 w celu nasilenia zapalenia. Prawdopodobnie istnieje równowaga między ochronnym i niszczącym działaniem NLRP3 w płucach. Tak więc w eksperymencie na myszach zahamowanie NLRP3 we wczesnej fazie infekcji zwiększało śmiertelność, podczas gdy supresja NLRP3 w szczycie infekcji pozwalała na efekt ochronny [  ]. Wspomaga to stosowanie melatoniny w ALI / ARDS, gdy stan zapalny jest najcięższy. Inflammasom NLRP3 jest skorelowany z chorobami płuc spowodowanymi infekcją, w tym wirusem grypy A, wirusem syncytialnym i bakteriami [  ,  , ]. Skuteczność melatoniny w regulacji NLRP3 została udowodniona w uszkodzeniach płuc wywołanych promieniowaniem, alergicznym zapaleniu dróg oddechowych oraz modelach ALI wywołanych przez ALI i LPS, w których melatonina zmniejszyła przenikanie makrofagów i neutrofili do płuc w ALI z powodu hamowanie inflamasomu NLRP3 [  ,  ,  ,  ].

6. Wpływ melatoniny na poziom cytokin u człowieka

Chociaż oczywiście nie ma doniesień dotyczących stosowania melatoniny u pacjentów z COVID-19, u osób z innymi chorobami i podwyższonym stanem zapalnym, zastosowanie melatoniny dało obiecujące wyniki w zakresie obniżenia poziomu krążących cytokin. W randomizowanym, kontrolowanym badaniu 8-tygodniowe doustne przyjmowanie melatoniny w dawce 6 mg / dobę spowodowało istotne zmniejszenie stężenia IL-6, białka TNF-α i hs-C-reaktywnego (hs-CRP) w surowicy u pacjentów z cukrzycą i zapalenie przyzębia [  ]. W innym badaniu z udziałem pacjentów z ciężką postacią stwardnienia rozsianego doustnie 25 mg / d melatoniny przez 6 miesięcy również sprzyjało znacznemu zmniejszeniu stężeń TNF-α, IL-6, IL-1β i lipoperoksydów w surowicy [  ]. W ostrej fazie zapalenia, w tym podczas stresu chirurgicznego [ ], reperfuzja mózgu [ ] i reperfuzja tętnic wieńcowych [ ], spożycie melatoniny w dawce 10 mg / d, 6 mg / d i 5 mg / d przez mniej niż 5 dni indukowało obniżony poziom cytokin prozapalnych . Niedawna metaanaliza łącznie 22 badań z randomizacją i grupą kontrolną sugerowała, że ​​dodatkowe stosowanie melatoniny wiąże się ze znacznym zmniejszeniem poziomu TNF-α i IL-6 [ ]. Te dowody kliniczne sugerują, że stosowanie melatoniny jako suplementu może skutecznie obniżać poziom krążących cytokin, a także potencjalnie obniżać poziomy cytokin prozapalnych u pacjentów z COVID-19.

7. Melatonina i inne wspomagające efekty adiuwantowe

Integralność bariery śródbłonka naczyniowego ma kluczowe znaczenie dla immunoregulacji w pęcherzykach płucnych. Ciężkie stany zapalne i odpowiedzi immunologiczne wywołują apoptozę komórek nabłonka i śródbłonka, a także zwiększają wytwarzanie VEGF, który pogarsza obrzęk i wynaczynienie komórek odpornościowych z naczyń krwionośnych. Dowody eksperymentalne sugerują, że melatonina pośredniczy w hamowaniu VEGF w komórkach śródbłonka naczyniowego [  ]. Na podstawie doniesień klinicznych dotyczących COVID-19 pacjenci z ciężkim ALI / ARDS mogą również mieć zwiększone ryzyko posocznicy i zatrzymania krążenia [  ]. Opublikowane doniesienia wskazują, że zastosowanie melatoniny może złagodzić wstrząs septyczny poprzez szlak NLRP3 [ ]. W szczególności melatonina może mieć działanie zapobiegawcze w przypadku uszkodzenia nerek wywołanego posocznicą, kardiomiopatii septycznej i uszkodzenia wątroby [  ,  ,  ]. Donoszono również, że melatonina przynosi korzyści u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, kardiomiopatią, chorobami serca z nadciśnieniem tętniczym i nadciśnieniem płucnym i prawdopodobnie działa poprzez ścieżkę wzmocnienia TLR4 / ocalałego czynnika aktywującego [  ]. Ponadto melatonina wywiera ochronę neurologiczną poprzez zmniejszenie odpowiedzi zapalnej mózgu, obrzęku mózgu i przepuszczalności bariery mózg-krew w szeregu warunków eksperymentalnych [ ]. Na OIT głęboka sedacja wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością długoterminową, a zastosowanie melatoniny zmniejsza stosowanie środków uspokajających oraz zmniejsza częstotliwość występowania bólu, pobudzenia, lęku [  ,  ]. Również niedawna metaanaliza wykazała, że ​​melatonina poprawia jakość snu u pacjentów przebywających na OIT [  ]. Zatem uzasadnienie stosowania melatoniny u pacjentów z COVID-19 skupia się nie tylko na łagodzeniu zaburzeń oddechowych wywołanych infekcją, ale także na ogólnej poprawie i zapobieganiu dobrostanowi pacjentów i potencjalnym powikłaniom.

8. Melatonina i bezpieczeństwo

Rozważając zastosowanie melatoniny w leczeniu COVID-19, bezpieczeństwo melatoniny ma ogromne znaczenie. Jak omówiono wcześniej, krótkotrwałe stosowanie melatoniny jest bezpieczne, nawet w przypadku wysokich dawek, a zgłaszane działania niepożądane ograniczają się do sporadycznych zawrotów głowy, bólu głowy, nudności i senności; ogólnie bezpieczeństwo melatoniny u ludzi jest bardzo wysokie ]. W badaniach klinicznych dawki 3 mg, 6 mg i 10 mg melatoniny przyjmowane doustnie przez chorych na OIT wykazały zadowalające bezpieczeństwo w porównaniu z placebo [  ,  ,  ]. Ponadto, nawet jeśli melatoninę podawano ludziom w dawce 1 g / dobę przez miesiąc, nie było żadnych niepożądanych zgłoszeń dotyczących leczenia [ ]. Wreszcie nie odnotowano żadnych działań niepożądanych po zastosowaniu melatoniny w badaniach na zwierzętach ALI / ARDS [  ,  ,  ]. Podczas gdy bezpieczeństwo melatoniny zostało potwierdzone w wielu badaniach na ludziach, jej wpływ podawany pacjentom z COVID-19 powinien być uważnie monitorowany pomimo bardzo wysokiego profilu bezpieczeństwa melatoniny.

9. Wniosek

Potencjalny korzystny wpływ melatoniny jako adiuwanta w leczeniu COVID-19 w przeciwzapalnym, przeciwutleniającym i regulującym odpowiedź immunologiczną wielokrotnie wykazano w modelach zaburzeń oddechowych wywołanych infekcjami i związanymi z nimi powikłaniami. Melatonina ma wysoki profil bezpieczeństwa. Chociaż bezpośrednie dowody na stosowanie melatoniny w COVID-19 są niejasne, zarówno jej zastosowanie w eksperymentalnych modelach zwierzęcych, jak i w badaniach na ludziach stale udokumentowało jej skuteczność i bezpieczeństwo, a jej stosowanie przez pacjentów z COVID-19, jak można się spodziewać, byłoby bardzo korzystne.

Oświadczenie o autorstwie CRediT

Rui Zhang: Resources, Writing - oryginalny szkic. Xuebin Wang: Pisanie - oryginalny szkic. Leng Ni: Pisanie - przegląd i redakcja, nadzór. Xiao Di: Wizualizacja. Baitao Ma: Pisanie - recenzja i edycja. Shuai Niu: Zasoby. Changwei Liu: konceptualizacja, nadzór. Russel J. Reiter: Pisanie - recenzja i edycja.

 

Potwierdzenie

Dziękujemy wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i badaczom, którzy walczyli z wirusem na pierwszej linii epidemii 2019-nCoV. Dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli wielkie i bezinteresowne wsparcie w walce z tą śmiertelną infekcją. Badanie to nie otrzymało specjalnego grantu od agencji finansujących z sektora publicznego, komercyjnego lub non-profit.

Deklaracja konfliktu interesów

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

Bibliografia

1. Cui J., Li F., Shi Z.-L. Pochodzenie i ewolucja patogennych koronawirusów. Nat. Rev. Microbiol. 2019; 17 : 181–192. doi: 10.1038 / s41579-018-0118-9. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
2. Huang C., Wang Y., Li X., Ren L., Zhao J., Hu Y., Zhang L., Fan G., Xu J., Gu X., Cheng Z., Yu T., Xia J., Wei Y., Wu W., Xie X., Yin W., Li H., Liu M., Xiao Y., Gao H., Guo L., Xie J., Wang G., Jiang R ., Gao Z., Jin Q., Wang J., Cao B.Cechy kliniczne pacjentów zakażonych nowym koronawirusem 2019 w Wuhan w Chinach. Lancet (Londyn, Anglia) 2020; 395 : 497–506. doi: 10.1016 / S0140-6736 (20) 30183-5. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
3. Reiter RJ, Ma Q., Sharma R. Leczenie Eboli i innych chorób zakaźnych: melatonina „staje się wirusowa” Melatonin Res. 2020; 3 : 43–57. doi: 10.32794 / mr11250047. CrossRef ]  ]
4. Wu X., Ji H., Wang Y., Gu C., Gu W., Hu L., Zhu L. Melatonina łagodzi uszkodzenie płuc wywołane promieniowaniem poprzez regulację osi miR-30e / NLRP3. Oxidative Med. Komórka. Longev. 2019; 2019 : 4087298. doi: 10.1155 / 2019/4087298. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
5. Yip H.-K., Chang Y.-C., Wallace CG, Chang L.-T., Tsai T.-H., Chen Y.-L., Chang H.-W., Leu S. , Zhen Y.-Y., Tsai C.-Y., Yeh K.-H., Sun C.-K., Yen C.-H. Leczenie melatoniną poprawia terapię mezenchymalnymi komórkami macierzystymi pochodzącymi z tkanki tłuszczowej w leczeniu ostrego uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego płuc. J. Pineal Res. 2013; 54 : 207–221. doi: 10.1111 / jpi.12020. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
6. Huang S.-H., Cao X.-J., Liu W., Shi X.-Y., Wei W. Hamujący wpływ melatoniny na stres oksydacyjny płuc wywołany infekcją syncytialnym wirusem oddechowym u myszy. J. Pineal Res. 2010; 48 : 109–116. doi: 10.1111 / j.1600-079X.2009.00733.x. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
7. Chen N., Zhou M., Dong X., Qu J., Gong F., Han Y., Qiu Y., Wang J., Liu Y., Wei Y., Xia J., Yu T., Zhang X., Zhang L. Charakterystyka epidemiologiczna i kliniczna 99 przypadków nowego zapalenia płuc wywołanego koronawirusem w 2019 r. W Wuhan w Chinach: badanie opisowe. Lancet (Londyn, Anglia) 2020; 395 : 507–513. doi: 10.1016 / S0140-6736 (20) 30211-7. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
8. Tian S., Hu W., Niu L., Liu H., Xu H., Xiao S. Preprints (Www.Preprints.Org); 2020. Patologia płuc we wczesnej fazie zapalenia płuc SARSCoV-2. [Epub przed drukiem] Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
9. Xu Z., Shi L., Wang Y., Zhang J., Huang L., Zhang C., Liu S., Zhao P., Liu H., Zhu L., Tai Y., Bai C., Gao T., Song J., Xia P., Dong J., Zhao J., Wang F.-S. Patologiczne wyniki COVID-19 związane z zespołem ostrej niewydolności oddechowej. Lancet Respir. Med. 2020 doi: 10.1016 / S2213-2600 (20) 30076-X. Wydanie elektroniczne przed papierowym. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
10. Liu J., Zheng X., Tong Q., Li W., Wang B., Sutter K., Trilling M., Lu M., Dittmer U., Yang D. Nakładające się i dyskretne aspekty patologii i patogenezy pojawiających się ludzkich patogennych koronawirusów SARS-CoV, MERS-CoV i 2019-nCoV. J. Med. Virol. 2020 doi: 10.1002 / jmv.25709. Wydanie elektroniczne przed papierowym. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
11. Chen J. Patogeniczność i zdolność przenoszenia wirusa 2019-nCoV-A Szybki przegląd i porównanie z innymi pojawiającymi się wirusami. Zarażają drobnoustroje. 2020 doi: 10.1016 / j.micinf.2020.01.004. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
12. Ren L.-L., Wang Y.-M., Wu Z.-Q., Xiang Z.-C., Guo L., Xu T., Jiang Y.-Z., Xiong Y., Li Y.-J., Li X.-W., Li H., Fan G.-H., Gu X.-Y., Xiao Y., Gao H., Xu J.-Y., Yang F., Wang X.-M., Wu C., Chen L., Liu Y.-W., Liu B., Yang J., Wang X.-R., Dong J., Li L., Huang C.-L ., Zhao J.-P., Hu Y., Cheng Z.-S., Liu L.-L., Qian Z.-H., Qin C., Jin Q., Cao B., Wang J.- W. Identyfikacja nowego koronawirusa powodującego ciężkie zapalenie płuc u ludzi: badanie opisowe. Broda. Med. J. 2020 doi: 10.1097 / CM9.0000000000000722. Wydanie elektroniczne przed papierowym. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
13. Channappanavar R., Perlman S. Patogenne zakażenia ludzkim koronawirusem: przyczyny i konsekwencje burzy cytokin i immunopatologii. Semin. Immunopathol. 2017; 39 : 529–539. doi: 10.1007 / s00281-017-0629-x. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
14. Cheung CY, Poon LLM, Ng IHY, Luk W., Sia S.-F., Wu MHS, Chan K.-H., Yuen K.-Y., Gordon S., Guan Y., Peiris JSM Cytokine odpowiedzi w makrofagach zakażonych koronawirusem z ciężkim ostrym zespołem oddechowym in vitro: możliwe znaczenie dla patogenezy. J. Virol. 2005; 79 : 7819–7826. doi: 10.1128 / JVI.79.12.7819-7826.2005. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
15. Law HKW, Cheung CY, Ng HY, Sia SF, Chan YO, Luk W., Nicholls JM, Peiris JSM, Lau YL Chemokine up-Regulation in SARS-coronavirus-based human dendritic cells. Krew. 2005; 106 : 2366–2374. doi: 10,1182 / blood-2004-10-4166. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
16. Chu H., Zhou J., Wong BH-Y., Li CC, Chan JF-W., Cheng Z.-S., Yang D., Wang D., Lee AC-Y., Li CC, Yeung M.-L., Cai J.-P., Chan IH-Y., Ho W.-K., To KK-W., Zheng B.-J., Yao Y., Qin C., Yuen K. -Y. Koronawirus zespołu oddechowego na Bliskim Wschodzie skutecznie infekuje ludzkie pierwotne limfocyty T i aktywuje zewnętrzne i wewnętrzne szlaki apoptozy. J. Infect. Dis. 2016; 213 : 904–914. doi: 10.1093 / infdis / jiv380. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
17. Fehr AR, Channappanavar R., Jankevicius G., Fett C., Zhao J., Athmer J., Meyerholz DK, Ahel I., Perlman S. The Conserved coronavirus macrodomain promuje wirulencję i tłumi wrodzoną odpowiedź immunologiczną podczas ostrej zakażenie koronawirusem zespołu oddechowego. MBio. 2016; 7 doi: 10,1128 / mBio.01721-16. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
18. Chien J.-Y., Hsueh P.-R., Cheng W.-C., Yu C.-J., Yang P.-C. Czasowe zmiany w profilach cytokin / chemokin i zajęcie płuc w ciężkim ostrym zespole oddechowym. Respirology (Carlton, Vic.) 2006; 11 : 715–722. doi: 10.1111 / j.1440-1843.2006.00942.x. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
19. Channappanavar R., Fehr AR, Vijay R., Mack M., Zhao J., Meyerholz DK, Perlman S. Rozregulowany interferon typu I i reakcje zapalne monocytów-makrofagów powodują śmiertelne zapalenie płuc u myszy zakażonych SARS-CoV. Mikrob-gospodarz komórki. 2016; 19 : 181–193. doi: 10.1016 / j.chom.2016.01.007. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
20. Smits SL, de Lang A., van den Brand JMA, Leijten LM, van IJcken WF, Eijkemans MJC, van Amerongen G., Kuiken T., Andeweg AC, Osterhaus ADME, Haagmans BL Zaostrzona wrodzona odpowiedź gospodarza na SARS-CoV u starszych naczelnych innych niż ludzie. PLoS Pathog. 2010; 6 doi: 10.1371 / journal.ppat.1000756. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
21. Junaid A., Tang H., van Reeuwijk A., Abouleila Y., Wuelfroth P., van Duinen V., Stam W., van Zonneveld AJ, Hankemeier T., Mashaghi A. Ebola hemorrhagic shock syndrome-on- chip. IScience. 2020; 23 doi: 10.1016 / j.isci.2019.100765. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
22. Boga JA, Coto-Montes A., Rosales-Corral SA, Tan D.-X., Reiter RJ Korzystne działanie melatoniny w leczeniu infekcji wirusowych: nowe zastosowanie dla tego „molekularnej złotej rączki”? Rev. Med. Virol. 2012; 22 : 323–338. doi: 10.1002 / rmv.1714. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
23. Anderson G., Maes M., Markus RP, Rodriguez M. Wirus Ebola: melatonina jako łatwo dostępna opcja leczenia. J. Med. Virol. 2015; 87 : 537–543. doi: 10.1002 / jmv.24130. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
24. Reiter RJ, Ma Q., Sharma R. Melatonin in mitochondria: łagodzenie jasnych i obecnych zagrożeń. Fizjologia (Bethesda) 2020; 35 : 86–95. doi: 10.1152 / physiol.00034.2019. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
25. Ben-Nathan D., Maestroni GJ, Lustig S., Conti A. Ochronne działanie melatoniny u myszy zakażonych wirusami zapalenia mózgu. Łuk. Virol. 1995; 140 : 223–230. doi: 10.1007 / bf01309858. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
26. Hardeland R. Melatonina i historia zapalenia ostrza obosiecznego. J. Pineal Res. 2018; 65 : e12525. doi: 10.1111 / jpi.12525. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
27. Wang Q.-L., Yang L., Peng Y., Gao M., Yang M.-S., Xing W., Xiao X.-Z. Ginsenozyd Rg1 reguluje SIRT1 w celu złagodzenia zapalenia płuc wywołanego sepsą i urazów poprzez hamowanie stresu i zapalenia siateczki śródplazmatycznej. Mediat. Zapalenie. 2019; 2019 : 6453296. doi: 10.1155 / 2019/6453296. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
28. Sun C.-K., Lee F.-Y., Kao Y.-H., Chiang H.-J., Sung P.-H., Tsai T.-H., Lin Y.-C. , Leu S., Wu Y.-C., Lu H.-I., Chen Y.-L., Chung S.-Y., Su H.-L., Yip H.-K. Ogólnoustrojowe skojarzone leczenie melatoniną i mitochondriami poprawia zespół ostrej niewydolności oddechowej u szczurów. J. Pineal Res. 2015; 58 : 137–150. doi: 10.1111 / jpi.12199. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
29. Ling Y., Li Z.-Z., Zhang J.-F., Zheng X.-W., Lei Z.-Q., Chen R.-Y., Feng J.-H. Hamowanie mikroRNA-494 łagodzi ostre uszkodzenie płuc poprzez szlak sygnałowy Nrf2 przez NQO1 w zespole ostrej niewydolności oddechowej związanej z posocznicą. Life Sci. 2018; 210 : 1–8. doi: 10.1016 / j.lfs.2018.08.037. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
30. Pedrosa AM da C., Weinlich R., Mognol GP, Robbs BK, Viola JP de B., Campa A., Amarante-Mendes GP Melatonina chroni limfocyty T CD4 + przed śmiercią komórek indukowaną aktywacją poprzez blokowanie ligandu CD95, w którym pośredniczy NFAT regulacja w górę. J. Immunol (Baltimore, Md .: 1950) 2010; 184 : 3487–3494. doi: 10.4049 / jimmunol.0902961. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
31. Shang Y., Xu S.-P., Wu Y., Jiang Y.-X., Wu Z.-Y., Yuan S.-Y., Yao S.-L. Melatonina zmniejsza ostre uszkodzenie płuc u szczurów z endotoksemią. Broda. Med. J. 2009; 122 : 1388–1393. PubMed ]  ]
32. Ahmadi Z., Ashrafizadeh M. Melatonin jako potencjalny modulator Nrf2. Fundusz. Clin. Pharmacol. 2020; 34 : 11–19. doi: 10.1111 / fcp.12498. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
33. Habtemariam S., Daglia M., Sureda A., Selamoglu Z., Gulhan MF, Nabavi SM Melatonin and respiratory disease: a review. Curr. Top. Med. Chem. 2017; 17 : 467–488. doi: 10.2174 / 1568026616666160824120338. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
34. Hardeland R. Starzenie się, melatonina oraz sieci pro i przeciwzapalne. Int. J. Mol. Sci. 2019; 20 doi: 10.3390 / ijms20051223. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
35. Carrascal L., Nunez-Abades P., Ayala A., Cano M. Rola melatoniny w procesie zapalnym i jej potencjał terapeutyczny. Curr. Pharm. Projekt. 2018; 24 : 1563–1588. doi: 10.2174 / 1381612824666180426112832. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
36. Imai Y., Kuba K., Neely GG, Yaghubian-Malhami R., Perkmann T., van Loo G., Ermolaeva M., Veldhuizen R., Leung YHC, Wang H., Liu H., Sun Y. , Pasparakis M., Kopf M., Mech C., Bavari S., Peiris JSM, Slutsky AS, Akira S., Hultqvist M., Holmdahl R., Nicholls J., Jiang C., Binder CJ, Penninger JM Identification of Stres oksydacyjny i sygnalizacja receptora Toll-like 4 jako kluczowy szlak ostrego uszkodzenia płuc. Komórka. 2008; 133 : 235–249. doi: 10.1016 / j.cell.2008.02.043. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
37. Zhao Y., Wang H., Chen W., Chen L., Liu D., Wang X., Wang X. Melatonina osłabia uszkodzenie istoty białej po ogniskowym niedokrwieniu mózgu u szczurów poprzez regulację szlaku TLR4 / NF-kappaB. Brain Res. Byk. 2019; 150 : 168–178. doi: 10.1016 / j.brainresbull.2019.05.019. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
38. Luo J., Song J., Zhang H., Zhang F., Liu H., Li L., Zhang Z., Chen L., Zhang M., Lin D., Lin M., Zhou R. Melatonin pośredniczona regulacja w dół Foxp3 zmniejsza produkcję cytokin przez szlaki TLR2 i TLR4 u myszy zakażonych H. pylori. Int. Immunopharmacol. 2018; 64 : 116–122. doi: 10.1016 / j.intimp.2018.08.034. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
39. Renn T.-Y., Huang Y.-K., Feng S.-W., Wang H.-W., Lee W.-F., Lin C.-T., Burnouf T., Chen L .-Y., Kao P.-F., Chang H.-M. Profilaktyczny suplement z melatoniną skutecznie hamuje patogenezę zapalenia przyzębia poprzez normalizację stosunku RANKL / OPG i osłabienie szlaku sygnałowego TLR4 / MyD88. J. Pineal Res. 2018; 64 doi: 10.1111 / jpi.12464. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
40. Chen H.-H., Chang C.-L., Lin K.-C., Sung P.-H., Chai H.-T., Zhen Y.-Y., Chen Y.-C. , Wu Y.-C., Leu S., Tsai T.-H., Chen C.-H., Chang H.-W., Yip H.-K. Melatonina wzmacnia apoptotyczną terapię mezenchymalnymi komórkami macierzystymi pochodzącymi z tkanki tłuszczowej w leczeniu ostrego uszkodzenia płuc wywołanego posocznicą. Jestem. J. Transl. Res. 2014; 6 : 439–458. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ]  ]
41. Wang M.-L., Wei C.-H., Wang W.-D., Wang J.-S., Zhang J., Wang J.-J. Melatonina łagodzi uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne płuc poprzez hamowanie stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego. Oddziaływać. Cardiov. Cz. 2018; 26 : 761–767. doi: 10.1093 / icvts / ivx440. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
42. Tamura DY, Moore EE, Partrick DA, Johnson JL, Offner PJ, Silliman CC Ostra hipoksemia u ludzi wzmaga reakcję zapalną neutrofili. Shock (Augusta, Ga.) 2002; 17 : 269–273. doi: 10.1097 / 00024382-200204000-00005. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
43. Sarma JV, Ward PA Oxidants and redox signaling in ostre uszkodzenie płuc. Compr. Physiol. 2011; 1 : 1365–1381. doi: 10.1002 / cphy.c100068. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
44. Gitto E., Reiter RJ, Sabatino G., Buonocore G., Romeo C., Gitto P., Buggé C., Trimarchi G., Barberi I. poprawa po leczeniu melatoniną. J. Pineal Res. 2005; 39 : 287–293. doi: 10.1111 / j.1600-079X.2005.00251.x. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
45. Gitto E., Reiter RJ, Cordaro SP, La RM, Chiurazzi P., Trimarchi G., Gitto P., Calabrò MP, Barberi I. Parametry oksydacyjne i zapalne w zespole niewydolności oddechowej noworodków urodzonych przedwcześnie: korzystne działanie melatoniny. Jestem. J. Perinatol. 2004; 21 : 209–216. doi: 10.1055 / s-2004-828610. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
46. Rogers MC, Williams JV Quis Custodiet Ipsos Custodes? Regulacja komórkowych odpowiedzi immunologicznych po wirusowych infekcjach płuc. Annu. Rev. Virol. 2018; 5 : 363–383. doi: 10.1146 / annurev-virology-092917-043515. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
47. Yang C.-Y., Chen C.-S., Yiang G.-T., Cheng Y.-L., Yong S.-B., Wu M.-Y., Li C.-J. Nowe spojrzenie na immunologiczno-molekularną regulację patogenezy zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Int. J. Mol. Sci. 2018; 19 doi: 10.3390 / ijms19020588. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
48. Liu Y., Yang Y., Zhang C., Huang F., Wang F., Yuan J., Wang Z., Li J., Li J., Feng C., Zhang Z., Wang L., Peng L., Chen L., Qin Y., Zhao D., Tan S., Yin L., Xu J., Zhou C., Jiang C., Liu L. Kliniczne i biochemiczne wskaźniki od pacjentów zakażonych 2019-nCoV powiązane na miano wirusa i uszkodzenie płuc. Sci. China Life Sci. 2020 doi: 10.1007 / s11427-020-1643-8. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
49. Miller SC, Pandi-Perumal SR, Esquifino AI, Cardinali DP, Maestroni GJM Rola melatoniny we wzmocnieniu immunologicznym: potencjalne zastosowanie w raku. Int. J. Exp. Pathol. 2006; 87 : 81–87. doi: 10.1111 / j.0959-9673.2006.00474.x. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
50. Kaur C., Ling EA Wpływ melatoniny na makrofagi / mikroglej w mózgach szczurów po urodzeniu. J. Pineal Res. 1999; 26 : 158–168. doi: 10.1111 / j.1600-079x.1999.tb00578.x. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
51. Tate MD, Ong JDH, Dowling JK, McAuley JL, Robertson AB, Latz E., Drummond GR, Cooper MA, Hertzog PJ, Mansell A. Ponowna ocena roli inflamasomu NLRP3 podczas zakażenia wirusem grypy patogennej poprzez czasowe hamowanie. Sci. Rep. 2016; 6 : 27912. doi: 10.1038 / srep27912. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
52. Shen C., Zhang Z., Xie T., Ji J., Xu J., Lin L., Yan J., Kang A., Dai Q., ​​Dong Y., Shan J., Wang S., Zhao X. Rhein hamuje zapalenie płuc wywołane przez ludzki syncytialny wirus oddechowy poprzez hamowanie aktywacji inflamasomu NLRP3 poprzez szlak NF-kappaB u myszy. Z przodu. Pharmacol. 2019; 10 : 1600. doi: 10.3389 / fphar.2019.01600. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
53. Mei SHJ, McCarter SD, Deng Y., Parker CH, Liles WC, Stewart DJ Zapobieganie ostremu uszkodzeniu płuc wywołanemu przez LPS u myszy przez mezenchymalne komórki macierzyste wykazujące nadekspresję angiopoetyny 1. PLoS Med. 2007; 4 : e269. doi: 10.1371 / journal.pmed.0040269. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
54. Wu H.-M., Xie Q.-M., Zhao C.-C., Xu J., Fan X.-Y., Fei G.-H. Biosynteza melatoniny przywrócona przez oligodeoksynukleotydy CpG osłabia alergiczne zapalenie dróg oddechowych poprzez regulację inflamasomu NLRP3. Life Sci. 2019; 239 : 117067. doi: 10.1016 / j.lfs.2019.117067. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
55. Zhang Y., Li XX, Grailer JJ, Wang N., Wang M., Yao J., Zhong R., Gao GF, Ward PA, Tan D.-X., Li XX Melatonina łagodzi ostre uszkodzenie płuc poprzez hamowanie inflamasom NLRP3. J. Pineal Res. 2016; 60 : 405–414. doi: 10.1111 / jpi.12322. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
56. Bazyar H., Gholinezhad H., Moradi L., Salehi P., Abadi F., Ravanbakhsh M., Zare Javid A. markery stanu zapalnego u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłym zapaleniem przyzębia: badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo. Inflammopharmacology. 2019; 27 : 67–76. doi: 10.1007 / s10787-018-0539-0. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
57. Sanchez-Lopez AL, Ortiz GG, Pacheco-Moises FP, Mireles-Ramirez MA, Bitzer-Quintero OK, Delgado-Lara DLC, Ramirez-Jirano LJ, Velazquez-Brizuela IE Skuteczność melatoniny na surowicy cytokin prozapalnych i utleniających markery stresu w rzutowo-remisyjnym stwardnieniu rozsianym. Łuk. Med. Res. 2018; 49 : 391–398. doi: 10.1016 / j.arcmed.2018.12.004. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
58. Kucukakin B., Lykkesfeldt J., Nielsen HJ, Reiter RJ, Rosenberg J., Gogenur I. Zastosowanie melatoniny w leczeniu stresu chirurgicznego po dużych operacjach naczyniowych - badanie bezpieczeństwa. J. Pineal Res. 2008; 44 : 426–431. doi: 10.1111 / j.1600-079X.2007.00545.x. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
59. Zhao Z., Lu C., Li T., Wang W., Ye W., Zeng R., Ni L., Lai Z., Wang X., Liu C. Ochronny wpływ melatoniny na niedokrwienie mózgu i reperfuzja u szczurów i ludzi: ocena in vivo i randomizowane badanie kontrolowane. J. Pineal Res. 2018; 65 : e12521. doi: 10.1111 / jpi.12521. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
60. Shafiei E., Bahtoei M., Raj P., Ostovar A., ​​Iranpour D., Akbarzadeh S., Shahryari H., Anvaripour A., ​​Tahmasebi R., Netticadan T., Movahed A. Effects of N-acetyl cysteina i melatonina na wczesnym uszkodzeniu reperfuzyjnym u pacjentów poddawanych pomostowaniu tętnic wieńcowych: randomizowane, otwarte, kontrolowane placebo badanie. Medycyna. 2018; 97 : e11383. doi: 10.1097 / MD.0000000000011383. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
61. Zarezadeh M., Khorshidi M., Emami M., Janmohammadi P., Kord-Varkaneh H., Mousavi SM, Mohammed SH, Saedisomeolia A., Alizadeh S. Melatonin suplementation and prozapal mediators: a systematic review and meta -analiza badań klinicznych. Eur. J. Nutr. 2019 doi: 10.1007 / s00394-019-02123-0. [Epub przed drukiem] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
62. Cheng J., Yang H.-L., Gu C.-J., Liu Y.-K., Shao J., Zhu R., He Y.-Y., Zhu X.-Y., Li M.-Q. Melatonina ogranicza żywotność i angiogenezę komórek śródbłonka naczyniowego poprzez hamowanie HIF-1alfa / ROS / VEGF. Int. J. Mol. Med. 2019; 43 : 945–955. doi: 10.3892 / ijmm.2018.4021. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
63. Volt H., Garcia JA, Doerrier C., Diaz-Casado ME, Guerra-Librero A., Lopez LC, Escames G., Tresguerres JA, Acuna-Castroviejo D. Ta sama cząsteczka, ale inna ekspresja: starzenie się i posocznica wyzwalają NLRP3 aktywacja inflamasomu, cel melatoniny. J. Pineal Res. 2016; 60 : 193–205. doi: 10.1111 / jpi.12303. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
64. Dai W., Huang H., Si L., Hu S., Zhou L., Xu L., Deng Y. Melatonina zapobiega uszkodzeniom nerek wywołanym sepsą poprzez szlak sygnałowy PINK1 / Parkin1. Int. J. Mol. Med. 2019; 44 : 1197–1204. doi: 10.3892 / ijmm.2019.4306. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
65. Zhang J., Wang L., Xie W., Hu S., Zhou H., Zhu P., Zhu H. Melatonin osłabia stres ER i uszkodzenia mitochondriów w kardiomiopatii septycznej: nowy mechanizm obejmujący regulację w górę BAP31 i MAPK-ERK ścieżka. J. Cell. Physiol. 2020; 235 : 2847–2856. doi: 10.1002 / jcp.29190. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
66. Chen J., Xia H., Zhang L., Zhang H., Wang D., Tao X. Ochronne działanie melatoniny na uszkodzenie wątroby wywołane sepsą i rozregulowanie glukoneogenezy u szczurów poprzez aktywację szlaku SIRT1 / STAT3. Biomed. Pharmacother. 2019; 117 : 109150. doi: 10.1016 / j.biopha.2019.109150. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
67. Nduhirabandi F., Lamont K., Albertyn Z., Opie LH, Lecour S. Role of toll-like receptor 4 in melatonin-induced cardioprotection. J. Pineal Res. 2016; 60 : 39–47. doi: 10.1111 / jpi.12286. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
68. Tordjman S., Chokron S., Delorme R., Charrier A., ​​Bellissant E., Jaafari N., Fougerou C. Melatonin: farmakologia, funkcje i korzyści terapeutyczne. Curr. Neuropharmacol. 2017; 15 : 434–443. doi: 10.2174 / 1570159X14666161228122115. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
69. Lewandowska K., mgr Malkiewicz, Sieminski M., Cubala WJ, Winklewski PJ, Medrzycka-Dabrowska WA Rola melatoniny i agonisty receptora melatoniny w profilaktyce zaburzeń snu i majaczenia na oddziale intensywnej terapii - przegląd kliniczny. Sleep Med. 2020; 69 : 127–134. doi: 10.1016 / j.sleep.2020.01.019. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
70. Mistraletti G., Umbrello M., Sabbatini G., Miori S., Taverna M., Cerri B., Mantovani ES, Formenti P., Spanu P., D'Agostino A., Salini S., Morabito A. , Fraschini F., Reiter RJ, Iapichino G. Melatonina zmniejsza potrzebę sedacji u pacjentów OIOM: randomizowane badanie kontrolowane. Minerva Anestesiol. 2015; 81 : 1298–1310. PubMed ]  ]
71. Lewis SR, Pritchard MW, Schofield-Robinson OJ, Alderson P., Smith AF Melatonin for the Promotion of sleep in adults on the intensywnej terapii. Baza danych Cochrane Syst. Wersja 2018; 5 : CD012455. doi: 10.1002 / 14651858.CD012455.pub2. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
72. Andersen LPH, Gogenur I., Rosenberg J., Reiter RJ Bezpieczeństwo melatoniny u ludzi. Clin. Drug Investig. 2016; 36 : 169-175. doi: 10.1007 / s40261-015-0368-5. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
73. Bourne RS, Mills GH, Minelli C. Terapia melatoniną w celu poprawy snu nocnego u krytycznie chorych pacjentów: zachęcające wyniki z małego randomizowanego kontrolowanego badania. Kryt. Care (Londyn, Anglia). 2008; 12 : R52. doi: 10.1186 / cc6871. Bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ]  ]
74. Mistraletti G., Sabbatini G., Taverna M., Figini MA, Umbrello M., Magni P., Ruscica M., Dozio E., Esposti R., DeMartini G., Fraschini F., Rezzani R., Reiter RJ, Iapichino G. Farmakokinetyka melatoniny podawanej doustnie u pacjentów w stanie krytycznym. J. Pineal Res. 2010; 48 : 142–147. doi: 10.1111 / j.1600-079X.2009.00737.x. PubMed ] [ CrossRef ]  ]
75. Nordlund JJ, Lerner AB Wpływ doustnej melatoniny na kolor skóry i wydzielanie hormonów przysadkowych. J. Clin. Endocrinol. Metab. 1977; 45 : 768–774. doi: 10.1210 / jcem-45-4-768. PubMed ] [ CrossRef ]  ]

 

Autorzy: 

Rui Zhang , Xuebin Wang , Leng Ni , Xiao Di , Baitao Ma , Shuai Niu , Changwei Liu , a,  i Russel J. Reiter b, ⁎⁎

PubMed Central® (PMC) to bezpłatne, pełnotekstowe archiwum literatury z czasopism biomedycznych i nauk przyrodniczych w Narodowej Bibliotece Medycznej National Institutes of Health w USA (NIH / NLM).i jednocześnie źródło nimniejszych informacji. Głównie dotyczy artykułu :https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102583/

Powyższe informacje zamieszczono na podstawie informacji i regulacjach o prawach autorskich zamieszczonych tu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/

O Społecznej Komisji Śledczej

Powstaje jako oczekiwanie społeczne i z inicjatywy wielu środowisk, zainteresowanych wyjaśnieniem sprawy pandemii i działań rządu i środowisk medycznych i naukowych. Zbyt wiele wydarzeń i działań budzi wątpliwości, nie tylko w zakresie zapobiegania , skutecznych procedur medycznych, badań naukowych, podstaw wyliczania przypadków chorobowych i śmierci związanych z Covid19.