Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 
w ramach Narodowego Programu Szczepień ogłoszonego przez Radę Ministrów

Opinia nie ma związku z działalnością jakiejkolwiek partii politycznej czy też ruchów proszczepionkowych i antyszczepionkowych. Opinia nie rozstrzyga kwestii medycznych. Wszelkie twierdzenia i wnioski opierają się na obowiązujących aktach prawnych oraz faktach oficjalnie przyznanych przez organy władzy publicznej RP, Komisję Europejską, Europejską Agencję Leków oraz firmy farmaceutyczne pracujące nad szczepionkami przeciw COVID-19. Celem niniejszej opinii jest wyłącznie zaprezentowanie rzetelnej, profesjonalnej i całkowicie niezależnej opinii prawnej dla obywateli RP oraz osób nie będących obywatelami RP ale przebywających na jej terytorium i podlegającym jurysdykcji państwa Polskiego, a odnoszącej się do szczepień w ramach ogłoszonego przez Radę Ministrów tzw. „Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.”

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przestępcze mandaty

Aktualizacja: 4 dni temu

Wystawienie mandatu osobie zdrowej za niezasłanianie ust i nosa wypełnia znamiona kumulatywnego zbiegu przestępstw.

Zgodnie z uzasadnieniem prawomocnego postanowienie Sądu Rejonowego w Kościanie z dnia 8 czerwca 2020 r. II W 71/20 o odmowie wszczęcia postępowania o ukaranie za brak maseczki, przepisy dotyczące ograniczeń (…) nie są zgodne z prawem i dlatego nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Wprowadzone zostały bowiem na zasadzie rozporządzenia, natomiast według konstytucji (art. 31 ust. 3) Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Skuteczność ograniczeń sprzedaży w punktach handlowych omawia odpowiedź na zapytanie w tej sprawie skierowane do Komendy Głównej Policji, gdzie dla osób, którre z przyczyn zdrowotnych nie mogą mosić maeczek wskazano że nie ma podstaw do odmowy obsługi takich klientów w sklepach, czy innych miejscach publicznych.

Załączona odpowiedź w sposób jednoznaczny określa, że naruszone są nasze prawa i sklepy nie mają prawa odmówić obsługi klientów bez maseczki. W naszym przekonaniu naruszeniem naszych praw jest samo domaganie się uzasadnienia przez osoby do tego nie uprawnione aby wykazać dlaczego nie nosimy maseczki. Narusza to prawa RODO do zachowania naszej prywatności w kwestiach zdrowia. Wymaganie aby często publicznie tłumaczyenie się z naszych osobistych problemów zdrowotnych jest naruszeniem

Previous Next

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dobie zagrożeń naszego zdrowia potrzebne są skuteczne i sprawne rozporządzenia , regulujące kwestie organizacji naszego życia w sposób adekwatny do zagrożeń i ich zapobieganiu. Kwestie te uregulowane prawnie są już w ustawie zasadniczej, w naszej Konstytucji. Mówią o tym liczne punkty i paragrafy, czyniąc wskazówki jak powinien postępować rząd aby zgodnie z tymi regułami przeciwdziałać skutecznie zagrożeniom różnego typu, w tym przede wszystkim w obliczu klęsk żywiołowych, zakłóceń życia społecznego, zagrożeń agresją militarną, stanu wojennego czy epidemii. Stąd zaskakujące jest, że produkuje się rozporządzenia, które są w swej naturze niezgodne z Konstytucją i które z mocy decyzji ministrów mają wpływać na nasze życie, ograniczając prawa obywatelskie, wpływając na nasze życie w wielu aspektach zdrowotnych, ograniczenia wolności, ekonomii, gospodarki w sposób nie zgodny z obowiązującym prawem.

O Społecznej Komisji Śledczej

Powstaje jako oczekiwanie społeczne i z inicjatywy wielu środowisk, zainteresowanych wyjaśnieniem sprawy pandemii i działań rządu i środowisk medycznych i naukowych. Zbyt wiele wydarzeń i działań budzi wątpliwości, nie tylko w zakresie zapobiegania , skutecznych procedur medycznych, badań naukowych, podstaw wyliczania przypadków chorobowych i śmierci związanych z Covid19.