Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

All components are also used in the administrator area of your website. In addition to the ones listed here, there are components in the administrator that do not have direct front end displays, but do help shape your site. The most important ones for most users are

  • Media Manager
  • Extensions Manager
  • Menu Manager
  • Global Configuration
  • Banners
  • Redirect

Media Manager

The media manager component lets you upload and insert images into content throughout your site. Optionally, you can enable the flash uploader which will allow you to to upload multiple images. Help


Extensions Manager

The extensions manager lets you install, update, uninstall and manage all of your extensions. The extensions manager has been extensively redesigned, although the core install and uninstall functionality remains the same as in Joomla! 1.5. Help


Menu Manager

The menu manager lets you create the menus you see displayed on your site. It also allows you to assign modules and template styles to specific menu links. Help


Global Configuration

The global configuration is where the site administrator configures things such as whether search engine friendly urls are enabled, the site meta data (descriptive text used by search engines and indexers) and other functions. For many beginning users simply leaving the settings on default is a good way to begin, although when your site is ready for the public you will want to change the meta data to match its content. Help


Banners

The banners component provides a simple way to display a rotating image in a module and, if you wish to have advertising, a way to track the number of times an image is viewed and clicked. HelpRedirect

The redirect component is used to manage broken links that produce Page Not Found (404) errors. If enabled it will allow you to redirect broken links to specific pages. It can also be used to manage migration related URL changes. Help

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Komponent kontakt umożliwia udostępnianie formularzy kontaktowych i informacji w witrynie lub tworzenie złożonego katalogu, który może być używany do wielu różnych celów. Wsparcie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

The content component (com_content) is what you use to write articles. It is extremely flexible and has the largest number of built in views. Articles can be created and edited from the front end, making content the easiest component to use to create your site content. Help

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Joomla! 2.5 offers two search options.

The Basic Search component provides basic search functionality for the information contained in your core components. Many extensions can also be searched by the search component. Help

The Smart Search component offers searching similar to that found in major search engines. Smart Search is disabled by default. If you choose to enable it you will need to take several steps. First, enable the Smart Search Plugin in the plugin manager. Then, if you are using the Basic Search Module replace it with the Smart Search Module. Finally, if you have already created content, go to the Smart Search component in your site administrator and click the Index icon. Once indexing of your content is complete, Smart Search will be ready to use. Help.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rozszerzenie dla użytkowników umożliwia odwiedzającym Twoją witrynę rejestrację, logowanie i wylogowywanie, zmianę haseł i innych informacji oraz odzyskiwanie utraconych haseł. W administratorze umożliwia tworzenie, blokowanie i zarządzanie użytkownikami oraz tworzenie grup użytkowników i poziomów dostępu. Wsparcie

Należy pamiętać, że niektóre widoki użytkowników nie będą wyświetlane, jeśli nie jesteś zalogowany w witrynie.

O Społecznej Komisji Śledczej

Powstaje jako oczekiwanie społeczne i z inicjatywy wielu środowisk, zainteresowanych wyjaśnieniem sprawy pandemii i działań rządu i środowisk medycznych i naukowych. Zbyt wiele wydarzeń i działań budzi wątpliwości, nie tylko w zakresie zapobiegania , skutecznych procedur medycznych, badań naukowych, podstaw wyliczania przypadków chorobowych i śmierci związanych z Covid19.

 

Szukaj