O Nas

Jak zamierzamy działać i dlaczego nasz plan działań jest tak dobrze postrzegany

Działamy w oparciu o mandat społeczny i to społeczność kieruje naszymi działaniami Każdy z uczestników naszych działań może przedstawić propozycję postulatów i plan działań który możemy wspólnie realizować

“Tylko społeczna forma działań może odnieść sukces”

Realizujemy oczekiwania obywateli, zaniepokojonych działaniami rządu, często nie adekwatnymi do zagrożenia i budzącymi coraz większe wątpliwości.

Tworzymy front współpracy organizacji i ugrupowań społeczno politycznych oraz świadomych obywateli, gromadząc nas pod wspólnymi hasłami i realizując skoordynowane działania w obronie wartości chroniących społeczeństwo.

Aby to uzyskać, niezbędny jest społeczny mandat działań i poparcie oddolne. Musimy wspólnie ujawnoić prawdziwe oblicze pandemii, jej przyczyny, skutki, plany i wypracować musimy metody przeciwdziałania wszelkim negatywnym dla nas działaniom.

Nasi działacze , to wybrani przez naszą społeczność przedstawiciele

W Waszym imieniu zostali zobowiązani do skutecznego wyjaśnienia wielu wątpliwości. W fazie założycielskiej ich działania są tymczasowe - po ustalonym okresie dokonamy wyborów najbardziej kompetentnych i skutecznych w działaniu aktywistów, którzy będą nas reprezentowali.

Rzecznik prasowy

Rzecznik prasowy

Odpowiedzialny za współpracę z mediami, organizator eventów, spotkań.

I Ty możesz nim zostać

 

Koordynator Krajowy

Koordynator Krajowy

Odpowiedzialny za koordynowanie działań całego projektu
Koordynator współpracy z ekspertami i specjalistami

Koordynator współpracy z ekspertami i specjalistami

Koordynowanie działań ekspertów i specjalistów oraz aktywistów całej organizacji

Planowane działania

Nasze działania to nie tylko kontakt przez internet. Zamierzamy pracować nad bezpośrednimi relacjami Zamierzamy budować organizację o maksymalnie płaskich strukturach.

25

wrzesień

Spotkanie grup koordynacyjnych

Plany na rok 2020

25

wrzesień

Spotkanie grup koordynacyjnych

Plany na rok 2020

30

wrzesień

Przegłosowanie statutu Stowarzyszenia Rejestrowanego

Plany na rok 2020

30

wrzesień

Przegłosowanie statutu Stowarzyszenia Rejestrowanego

Plany na rok 2020

19

październik

Złożenie dokumentów rejestracyjnych Stowarzyszenia Społeczna Komisja Śledcza

Plany na rok 2020

19

październik

Złożenie dokumentów rejestracyjnych Stowarzyszenia Społeczna Komisja Śledcza

Plany na rok 2020

Nasze zobowiązania

Będziemy wyjaśniać wszelkie wątpliwości w interesie społecznym. Zamierzamy zająć się różnymi działami o różnych specjalistycznych cechach. Powołane zespoły realizacyjne we współpracy z ekspertami będą badać różne dziedziny działań.

 Polityka praw człowieka
Polityka praw człowieka

To podstawowe wartości państwa prawa. Tworzenie bubli prawnych i próby jego egzekwowania w sposób niezgodny z Konstytucją i zasadami prawnymi, powinny spotkać się ze szczególnym potępieniem społecznym.

Polityka zdrowotna
Polityka zdrowotna

Szczególnie w obliczu obecnych zagrożeń, zasady postępowania w czasie ogłoszonej pandemii winno być bardzo przemyślane i wyważone. Zbyt małe ograniczenia są równie niebezpieczne jak i zbyt duże. Budowanie polityki zdrowotnej na ograniczeniach i nakazach to bardzo złe rozwiązanie. Szukajmy innych rozwiązań.

Polityka sądownicza
Polityka sądownicza

Coraz częściej społeczny sprzeciw budzi  cały system sądowniczy. Z definicji środowisko to powinno być całkowicie niezależne poglądowo i apolityczne. Czy tak jest? Czy to prawidłowe, gdy sędziowie wyrażając opinie o konstytucji , twierdzą że to beletrystyka?

Polityka prawa i sprawiedliwości
Polityka prawa i sprawiedliwości

Tu mamy chyba najwięcej zastrzeżeń. Zamiast realizować służebną wobec społeczeństwa politykę sprawiedliwości społecznej, często wygrywają partykularne interesy różnych grup nacisku i korporacyjnych interesów.

POLITYKA MEDYCZNA
POLITYKA MEDYCZNA

To od niej zależy stan zdrowia społeczeństwa. Musi wzbudzać zaufanie społeczne i spełniać zadania jakie się z tym wiążą. Czy obecny stan służby zdrowia, mimo rozwoju technologii i nauki jest jednym z filarów państwa, które spełnia pokładane w nim nadzieje?

Polityka edukacyjna
Polityka edukacyjna

To bardzo ważny element świadomości i prawiedłowego postępowania społeczeństwa w czasach zagrożenia życia i zdrowia. Od niej zależy jak zachowa się społeczeństwo i czy dokona prawidłowych wyborów w tych ciężkich czasach.  

O Społecznej Komisji Śledczej

Powstaje jako oczekiwanie społeczne i z inicjatywy wielu środowisk, zainteresowanych wyjaśnieniem sprawy pandemii i działań rządu i środowisk medycznych i naukowych. Zbyt wiele wydarzeń i działań budzi wątpliwości, nie tylko w zakresie zapobiegania , skutecznych procedur medycznych, badań naukowych, podstaw wyliczania przypadków chorobowych i śmierci związanych z Covid19.