Single Blog

środa, 19 sierpień 2020 05:43

Czy wprowadzane rozporządzenia są bublem prawnym?

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dobie zagrożeń naszego zdrowia potrzebne są skuteczne i sprawne rozporządzenia , regulujące kwestie organizacji naszego życia w sposób adekwatny do zagrożeń i ich zapobieganiu. Kwestie te uregulowane prawnie są już w ustawie zasadniczej, w naszej Konstytucji. Mówią o tym liczne punkty i paragrafy, czyniąc wskazówki jak powinien postępować rząd aby zgodnie z tymi regułami przeciwdziałać skutecznie zagrożeniom różnego typu, w tym przede wszystkim w obliczu klęsk żywiołowych, zakłóceń życia społecznego, zagrożeń agresją militarną, stanu wojennego czy epidemii. Stąd zaskakujące jest, że produkuje się rozporządzenia, które są w swej naturze niezgodne z Konstytucją i które z mocy decyzji ministrów mają wpływać na nasze życie, ograniczając prawa obywatelskie, wpływając na nasze życie w wielu aspektach zdrowotnych, ograniczenia wolności, ekonomii, gospodarki w sposób nie zgodny z obowiązującym prawem.

Wykazały to bezpośrednio protesty przedsiębiorców z kwietnia, maja i czerwca 2020 roku, gdzie próby wyrażenia społecznego sprzeciwu zostały spacyfikowane przez nie adekwatne działania policji która zatrzymywała zaniepokojonych wydarzeniami w sferze ekonomii i gospodarki przediębiorcami i kierowała do sądu sprawy o złamanie rozporządzeń dotyczących nałożonych ograniczeń w poruszaniu się i zasad zachowania podczas przebywania  na zewnątrz budynków. Według informacji dostępnych w mediach społecznych na ponad 1300 spraw sądowych skierowanych do sądów, zaledwie około 10 nie zostało odrzuconych przez sąd jako uzasadniających rozpatrzenie. Pozostałe zostały przez sąd odrzucone.

Ostatnie rozporządzenie zaostrzając ograniczenia dokładnie idzie w tym samym kierunku. Narzucono zaostrzenie zasad obsługi klientów w sklepachj i miejscach publicznych, regulując to kolejnym rozporządzeniem z dnia 7 sierpnia 2020 roku.

ROZPORZĄDZENIERADY MINISTRÓW z dnia 7sierpnia 2020r. Poz. 1356 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000135601.pdf

Zmienia się w kwestiach zaostrzenia ograniczeń, ale nie zmienia się zasada, która jest jednoznacznie interpretowana przez sądy odrzucające zgłoszenia, w oparciu o nie zgodność i rangę rozporządzenia w odniesieniu do zapisów Ustawy Zasadniczej - Konstytucji. Akt niższej rangi nie może ograniczać wolności obywateli, wyjątkiem są tu sytuacje wyjątkowe, a takowe nie występują - wymagało by to ogłoszenia stanu wyjątkowego.
W związku z tym, każda próba wywarcia na nas presji w postaci kary wyrażonej mandatem powinna zakończyć się odmową przyjęcia i pouczeniem osoby uprawnionej do wystawienia że łamie tym samym prawo.
Sklepy w związku z tym nie mają prawa ograniczać obsługi klientów bez maseczek oraz wymagać ich stosowania. Próby wywarcia presji i narzucenia nam ograniczeń powinny skończyć się z naszej strony pouczeniem o odpowiedzialności za sprowadzenie stanu zagrożenia życia i zdrowia, które skutkować może chorobami serca, zawałem, i wieloma jeszcze innymi przypadkami.zagrożenia zdrowia i bezwzględną odmową przyjęcia mandatu.

Omówione jest to doskonale w przedstawionym na naszym forum wyroku sądu z jednej z takich spraw, gdzie w uzasadnieniu czytamy jakie podstawy przwne regulują te zdarzenia i zachowania. http://forum.skscovid19.org/showthread.php?tid=8

Z zamieszczonego na forum postanowienia sądu wynika jednoznacznie że kolejne i najnowsze rozporządzenie ma takie same podstawy prawne jak i poprzednie, więc nie może narzucać nam ograniczeń wolności, szczególnie jeśli jesteśmy zdrowi i nie zdiagnozowano u nas choroby będącej przyczyną tych ograniczeń. Narzucane nam ograniczenia w sposób oczywisty są więc nie zgodne z prawem. Szczególnie że ich stosowanie nie jest obojętne dla naszego zdrowia i życia.

 

 

Czytany 361 razy Ostatnio zmieniany środa, 19 sierpień 2020 05:50
Zaloguj się, by skomentować

O Społecznej Komisji Śledczej

Powstaje jako oczekiwanie społeczne i z inicjatywy wielu środowisk, zainteresowanych wyjaśnieniem sprawy pandemii i działań rządu i środowisk medycznych i naukowych. Zbyt wiele wydarzeń i działań budzi wątpliwości, nie tylko w zakresie zapobiegania , skutecznych procedur medycznych, badań naukowych, podstaw wyliczania przypadków chorobowych i śmierci związanych z Covid19.