Single Blog

Aspekty medyczne

Aspekty medyczne (1)

wtorek, 18 sierpień 2020 11:32

Maseczki - aspekty zdrowotne

Napisane przez

Skład powietrza wdychanego i skład powietrza wydychanego różnią się nieco od siebie – głównie jeśli chodzi o wartości
procentowe poszczególnych składników.

Wdychamy:
• azot – 78%
• tlen-21%
• inne gazy – 1%
• dwutlenek węgla – 0,04%.

Z kolei w powietrzu wydychanym można wyróżnić:
• azot – 78%
• tlen – 17%
• dwutlenek węgla – 4%
• inne gazy – 1%.

1a. Pomiar poziomu tlenu pod maską chirurgiczną.
https://youtu.be/EOa8fE3yxvE

2. Czym jest niedobór tlenu?
(Z ulotki firmy Linde, która specjalizuje się w dostawach na rynek gazów technicznych oraz sprzętu do robót wykonywanych w atmosferze zubożonej w tlen)
Normalny skład powietrza to około 21% obj. tlenu, 78% obj. azotu i 1% obj. Innych gazów. Tlen potrzebny jest do podtrzymania życia wszystkich organizmów, w tym również ludzi. Jeżeli procentowa zawartość tlenu się zmieni, ludzie mogą zostać poważnie zagrożeni, a skrajnym efektem tego narażenia może być śmierć. Jeżeli procentowa zawartość tlenu w powietrzu zostanie zredukowana przez jego usunięcie albo przez dodanie innych gazów tak, że zawartość tlenu będzie poniżej 21%, mówimy wówczas o niedoborze tlenu.

Spadek zawartości tlenu poniżej 15% obj., powoduje gwałtowne osłabienie funkcji fizjologicznych i umysłowych człowieka. Jeżeli nastąpi dalszy spadek zawartości tlenu do ok. 10% obj. tlenu w powietrzu człowiek niepostrzeżenie stracić przytomność. Poniżej 8 % obj. tlenu już po kilku minutach może nastąpić śmierć przez uduszenie, o ile nie zostanie natychmiast podjęta resuscytacja.

3. Hiperkapnia (ang. hypercapnia) - skutek oddychania powietrzem zawierającym zbyt dużo CO2.

(na podst. Wikipedii)
Stan hiperkapnii zwykle wyzwala w organizmie odruch zwiększenia czynności oddychania. Inne objawy obejmują zaczerwienienie skóry, szybki puls, szybki oddech, duszność, tiki mięśni, zmniejszoną aktywność nerwową, ból głowy, splątanie i letarg. Może powodować zwiększenie skurczu serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi oraz tendencje do zaburzeń rytmu serca.
W przypadku ciężkiej hiperkapnii stwierdza się dezorientację, panikę, hiperwentylację, drgawki, utratę przytomności, aż w końcu śmierć.

3a. Wdychanie CO2 - tolerancja organizmu ludzkiego na na zwiększoną koncentrację CO2 (na podstawie: https://pl.qwe.wiki/wiki/Hypercapnia)

Tabela:

% CO2 w powietrzu wdychanym Oczekiwana tolerancja atmosfery o podwyższonym CO2 opis
0,028 dożywotnia normalna atmosfera
0,5 dożywotnia ograniczenia nie wykrywalne
0.04 dożywotnia obecna atmosfera
1,0 dożywotnia  
1.5 > 1 miesiąca łagodne pobudzanie układu oddechowego  
2,5 > 1 miesiąca    
2.0 > 1 miesiąca    
3.0 > 1 miesiąca umiarkowane stymulacja układu oddechowego
3.5 > 1 tydzień    
4.0 > 1 tydzień przesadna reakcja oddechowa  
4.5 > 8 godzin    
5.0 > 4 godziny silnie przesadna reakcja oddechowa  
5.5 > 1 godziny    
6.0 > 0,5 godziny silnie przesadna reakcja oddechowa, splątanie  
6.5 > 0,25 godziny    
7.0 > 0,1 godziny duszności i splątanie  

O Społecznej Komisji Śledczej

Powstaje jako oczekiwanie społeczne i z inicjatywy wielu środowisk, zainteresowanych wyjaśnieniem sprawy pandemii i działań rządu i środowisk medycznych i naukowych. Zbyt wiele wydarzeń i działań budzi wątpliwości, nie tylko w zakresie zapobiegania , skutecznych procedur medycznych, badań naukowych, podstaw wyliczania przypadków chorobowych i śmierci związanych z Covid19.