Single Blog

Wyświetlenie artykułów z etykietą: immunomodulacja

W tym artykule podsumowano prawdopodobne korzyści melatoniny w osłabianiu COVID-19 w oparciu o jej przypuszczalną patogenezę. Niedawny wybuch COVID-19 stał się pandemią z dziesiątkami tysięcy zakażonych pacjentów. Opierając się na cechach klinicznych, patologii, patogenezie ostrego zaburzenia oddechowego wywołanego przez wysoce homogenne koronawirusy lub inne patogeny, dowody sugerują, że nadmierne zapalenie, utlenianie i przesadna odpowiedź immunologiczna bardzo prawdopodobnie przyczyniają się do patologii COVID-19. Prowadzi to do burzy cytokin, a następnie progresji do ostrego uszkodzenia płuc (ALI) / zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) i często do śmierci. Melatonina, dobrze znana cząsteczka przeciwzapalna i przeciwutleniająca, chroni przed ALI / ARDS wywoływanymi przez wirusy i inne patogeny.

O Społecznej Komisji Śledczej

Powstaje jako oczekiwanie społeczne i z inicjatywy wielu środowisk, zainteresowanych wyjaśnieniem sprawy pandemii i działań rządu i środowisk medycznych i naukowych. Zbyt wiele wydarzeń i działań budzi wątpliwości, nie tylko w zakresie zapobiegania , skutecznych procedur medycznych, badań naukowych, podstaw wyliczania przypadków chorobowych i śmierci związanych z Covid19.